Komise vydala hodnocení směrnice o průmyslových emisích, revizi chystá příští rok

Evropská komise dnes vydala hodnocení směrnice o průmyslových emisích z roku 2010, které se chystá v příštím roce revidovat v souvislosti s úpravou cílů stanovených v Zelené dohodě pro Evropu.

Z hodnocení vyplývá, že směrnice měla velmi pozitivní vliv na snižování znečištění ovzduší emisemi z továren, menšího pokroku se ale podařilo dosáhnout v oblasti dekarbonizace a zapojení do oběhového hospodářství. Pozitivně je také hodnoceno nastavení modelu, kdy jsou environmentální standardy tvořené ve spolupráci s členskými státy a dalšími zúčastněnými stranami.

Hodnocení poslouží pro zmíněnou revizi, která by měla být zveřejněna do konce příštího roku. V následujících týdnech bude k tématu spuštěna také veřejná konzultace. 

• Teritorium: Evropa
• Témata: Podnikání v EU
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme