Komise vydala hodnotící zprávu k uplatňování GDPR

Evropská komise aktuálně vydala zprávu, která shrnuje fungování obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) po více než roce od zavedení.Zpráva uvádí, že většina členských států zavedla nutný právní rámec a tudíž se daří zvyšovat ochranu osobních údajů. Komise zároveň navrhuje kroky k dalšímu posílení ochrany dat, mezi něž patří plná implementace nařízení ve všech členských státech, další podpora podniků v přijímání opatření na ochranu osobních údajů, posílení role orgánů na ochranu osobních údajů a zavádění standardů GDPR v třetích zemích prostřednictvím vyjednávání dohod. Další hodnotící zprávu Komise vydá příští rok.

Doporučujeme