Komise vydala nástroje na ochranu proti zahraničním subvencím na vnitřním trhu

Evropská komise vydala návrh nového nástroje, který se zaměřuje na řešení případných negativních dopadů zahraničních subvencí na jednotný vnitřní trh.

Návrh vychází z bílé knihy z června loňského roku a jeho cílem je vyrovnat podmínky na trhu, kdy dotace poskytované firmám v rámci EU prochází přísnou kontrolou, zatímco dotace firmám ze třetích zemí působícím na jednotném trhu kontrole nepodléhají. Nástroj by tedy měl vytvořit rovné podmínky pro všechny firmy a účinně řešit otázku zahraničních subvencí, které narušují fungování vnitřního trhu.

Komise konkrétně navrhuje 3 opatření zaměřená na prošetření spojení podniků, která zahrnují finanční příspěvky vlád zemí mimo EU, prošetření nabídek v rámci veřejných zakázek, jež zahrnují finanční příspěvek vlády zemí mimo EU, a prošetření všech ostatních situací na trhu, včetně menších akvizic a postupů zadávání veřejných zakázek.

Kromě toho Komise navrhuje dva nástroje založené na principu oznamování týkající se spojení podniků nebo ucházení se o veřejné zakázky, a dále obecný nástroj na prošetření jiných druhů situací na trhu, např. při investicích na zelené louce. 

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme