Komise vydala nová pravidla pro digitální platformy

Evropská komise vydala akt o digitálních službách a akt o digitálních trzích, které by měly výrazně změnit pravidla pro všechny digitální služby, a to i pro sociální média, internetová tržiště a další online platformy.

Akt o digitálních službách mění směrnici o elektronickém obchodu, která byla přijata již před 20 lety a neodpovídá současné situaci na trhu, kde dominují zejména online platformy. Poskytovatelé digitálních služeb budou muset respektovat nové povinnosti a opatření týkající se především odstraňování nelegálního zboží, služeb a obsahu, ochrany uživatelů, zvyšování transparentnosti, mimo jiné v oblasti internetové reklamy a algoritmů pro doporučování obsahu, či vysledovatelnosti uživatelů na tržištích.

Akt o digitálních trzích se bude zaměřovat na negativní důsledky určitého chování platforem, které mají roli tzv. digitálních strážců přístupu na trh a mohou díky své velikosti a síle určovat vlastní pravidla.

• Teritorium: Evropa
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme