Komise vydala nový plán danění podniků působících v EU

Evropská komise vydala sdělení o zdanění podniků pro 21. století, které stanovuje jak krátkodobou, tak dlouhodobou vizi toho, jak veřejné příjmy pomohou dosáhnout oživení evropského hospodářství.

Komise si stanovuje několik priorit, mezi něž patří vydání návrhu rámce pro zdanění podniků v EU do 2023, který sníží administrativní zátěž, odstraní daňové překážky a zjednoduší podnikání na vnitřním trhu. Kromě toho sdělení obsahuje plány v oblasti daní na příští dva roky. Především se jedná o vydání návrhů, které zajistí, aby některé velké společnosti aktivní v EU zveřejňovaly své daňové sazby a který podpoří vyhýbání se daňovým povinnostem.

Kromě toho Komise plánuje vydat návrh, který by zvýhodnil dluh ve zdanění právnických osob oproti financování vlastním kapitálem. Zároveň Komise vydala doporučení o vnitrostátním zacházení se ztrátami, v němž vyzývá členské státy, aby umožnily podnikům zpětný převod ztrát alespoň do předchozího rozpočtového roku.

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme