Komise vydala pokyny pro obnovení fungování kulturního a kreativní sektoru

Evropská komise vydala pokyny, které by měly zajistit bezpečné pokračování aktivit v kulturním a kreativním sektoru v rámci EU. Cílem pokynů je zajistit koordinovanou obnovu aktivit kulturního a kreativního sektoru v závislosti na epidemiologické situaci v jednotlivých členských státech.

Komise konkrétně navrhuje, aby rušení omezení bylo strategické a odstupňované, aby kulturní zařízení měla vypracovaný plán připravenosti s konkrétními protokoly v případě zjištění pozitivních případů onemocnění COVID-19 nebo aby se propagovalo očkování osob působících v tomto sektoru. Kromě toho by měla kulturní zařízení požadovat potvrzení o negativním testu, očkování, či prodělané nemoci a zavést ochranná opatření proti šíření koronaviru. Na podporu kulturního a kreativního sektoru plánuje Komise na podzim vydat online příručku shrnující možnosti financování ze strany EU. 

• Teritorium: Evropa
• Témata: Podnikání v EU
• Oblasti podnikání: Kreativní průmysly

Doporučujeme