Komise vydala pokyny pro sezónní pracovníky

Evropská komise vydala pokyny k zajištění ochrany sezónních pracovníků v EU v souvislosti s koronavirem, které slouží národním orgánům, inspektorátům práce a dalším sociálním partnerům.

Pokyny se věnují několika oblastem, konkrétně právu sezónních pracovníků na výkon práce v rámci celé EU, dodržování pracovních podmínek, včetně udržování bezpečných rozestupů a dalších hygienických opatření, sociálnímu zabezpečení či problematice nehlášené práce.

Komise zároveň vyzývá členské státy k respektování pokynů a zajištění jejich dodržování.

• Teritorium: Evropa
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme