Komise vydala pokyny týkající se cestovních omezení v rámci EU

Evropská komise vydala pokyny ohledně uplatňování dočasných omezení týkajících se cestování v rámci EU, které doplňují dříve vydané pokyny pro volný pohyb klíčových pracovníků.

Pokyny pomohou především při uplatňování dočasných omezení na hranicích v rámci EU, například při posuzování rizika spojeného s pohybem dané osoby, a také při řešení problémů s vízy. 

• Teritorium: Evropa
• Témata: Podnikání v EU
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme