Komise vydala pokyny týkající se nepřiměřených smluvních podmínek

Komise přijala nové pokyny týkající se nepřiměřených smluvních podmínek, které by měly sloužit především spotřebitelským asociacím a právním zástupcům při hájení práv spotřebitelů.Pokyny vychází z řady případů posuzovaných Evropským soudním dvorem, které se zaměřily na nepřiměřené podmínky ve smlouvách o hypotékách a půjčkách. Kromě toho dnes byla také vydána doporučení zaměřená na to, jak zlepšit prezentaci informací spotřebitelům, která byla odsouhlasena podnikatelskými organizacemi.

Doporučujeme