Komise vydala průzkum zaměřený na dvojí kvalitu potravin

Průzkum ukázal, že složení se liší zhruba u třetiny zkoumaných výrobků, přičemž druhá část se zaměřila na to, zda jsou spotřebitelé schopni tuto změnu poznat.

Evropská komise koncem března zveřejnila výsledky druhé části průzkumu zaměřeného na porovnání kvality potravinových produktů pod stejnou značkou v EU, který navazuje na průzkum z roku 2019.

Výsledky průzkumu ukazují, že rozdíly ve složení výrobků jsou jasně znatelné, pokud se složení výrazně liší, např. co se týče obsahu cukru. Naopak pokud není složení výrazně jiné, nelze tyto rozdíly poznat. Celkově byly vnímány rozdíly ve složení u 10 z 20 testovaných výrobků. Komise se chystá v této oblasti provést další průzkumy, které by se měly zaměřit na změnu složení dříve testovaných výrobků s odstupem času. 

• Teritorium: Evropa
• Oblasti podnikání: Potravinářský průmysl

Doporučujeme