Komise vydala sdělení k lepší regulaci

Evropská komise přijala sdělení o zlepšování právní úpravy, které navrhuje několik způsobů, jak vylepšit tvorbu nové legislativy v EU.

Komise konkrétně navrhla odstranit překážky, zejména byrokratické, které zpomalují investice a výstavbu infrastruktury, zjednodušit veřejné konzultace, zavést princip „jeden přijmout – jeden zrušit“ při tvorbě nové legislativy, více se zaměřit na plnění cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje, využít lepší regulace na podporu udržitelnosti a digitální transformace a začlenit do procesu tvorby legislativy strategické plánování.

Některé prvky uvedené ve sdělení již fungují, jako například platforma Fit for Future, další plánuje Komise spustit tento rok. Jedná se například o vydání roční analýzy zátěže a revidovaných pokynů a nástrojů pro lepší regulaci. 

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme