Komise vydala shrnutí z vyjednávání obchodních dohod

Komise vydala pravidelné zprávy shrnující poslední pokrok ve vyjednávání dohod o volném obchodu EU se třetími zeměmi. Konkrétně se jedná o Austrálii, Chile, Indonésii a Nový Zéland.U vyjednávání dohod s Austrálií  a Novým Zélandem zároveň Komise zveřejnila poslední návrh textu dohody. Kromě toho Komise vydala také souhrn posledního vývoje ve vyjednávání investiční dohody s Čínou.

Doporučujeme