Komise vydala specifická doporučení pro členské státy, včetně ČR

Evropská komise ve středu 20. května v rámci procesu evropského semestru vydala specifická doporučení pro členské státy, ve kterých hodnotí situaci v daném státě a doporučuje oblasti, na které by se měly v krátkodobém a střednědobém horizontu zaměřit.

V krátkodobém horizontu se Komise zaměřuje na zmírnění dopadů krize způsobené koronavirem, ve střednědobém horizontu na zajištění udržitelného růstu, podporu digitální a ekologické transformace.

Ve svých doporučeních pro ČR Komise zmiňuje nutnost efektivně zvládnout současnou krizi, podpořit obnovu ekonomiky a zajistit odolnost systému zdravotnictví, dále pak podpořit zaměstnanost aktivními politikami na podporu trhu práce, získávání dovedností se zaměřením na digitální dovednosti, a podpořit malé a střední podniky lepším využitím nástrojů na zajištění jejich likvidity, snížením administrativní zátěže. Kromě toho Komise doporučuje podpořit investice do digitální a energetické infrastruktury a zlepšit spolupráci veřejného a soukromého sektoru v oblasti výzkumu a vývoje. 

Doporučení Evropské komise pro Českou republiku pro krátkodobý a střednědobý horizont

Specifická doporučení Evropské komise pro členské státy – oblasti, na které by se měly v krátkodobém a střednědobém horizontu zaměřit

• Teritorium: Česká republika | Evropa

Doporučujeme