Komise vydala strategický plán pro Horizont Evropa

Evropská komise dnes přijala první strategický plán pro výzkumný program Horizont Evropa, jehož rozpočet je 95,5 miliardy euro. Plán stanovuje strategické směry, na které se zaměří investice z programu v prvních čtyřech letech jeho fungování.

Jeho cílem je zajistit, aby výstupy programu vedly k plnění hlavních priorit EU, zejména digitální a zelené tranzici a ekonomiky, která pracuje ve prospěch lidí.

Hlavní strategické směry plánu jsou následující: podpora otevřené strategické autonomie díky vedoucímu postavení ve vývoji klíčových digitálních, základních a vznikajících technologií, obnova ekosystémů a biodiverzity včetně nakládání se zdroji, vytvoření prvního digitálního oběhové, klimaticky neutrálního a udržitelného hospodářství a vytvoření odolnější, inkluzivnější a demokratičtější evropské společnosti. První výzvy z programu Horizont Evropa by měly být otevřeny na jaře. 

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme