Komise vydala strategii kybernetické bezpečnosti

Evropská komise vydala novou strategii kybernetické bezpečnosti EU, která by měla posílit kolektivní ochranu proti kybernetickým hrozbám a zajistit důvěryhodné a spolehlivé digitální služby a nástroje.

Strategie se zaměřuje na několik hlavních oblastí, mezi něž patří zvyšování odolnosti, technologické suverenity a vedoucího postavení, budování operační kapacity pro prevenci, odrazování a reakci, a rozvoj globálního a otevřeného kyberprostoru pomocí intenzivnější spolupráce.

Na podporu těchto cílů vyhradí EU značné prostředky z různých programů, ať již z programů Digitální Evropa, Horizont Evropa nebo plánu obnovy EU, které by celkově měly dosáhnout až 4,5 mld. euro.

Mezi jeden z hlavních úkolů strategie patří také zajistit bezpečnou implementaci 5G sítí. 

• Teritorium: Evropa | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Bezpečnost

Doporučujeme