Komise vydala studii o ekonomických a sociálních dopadech pandemie koronaviru

Speciálně vytvořená skupina na vysoké úrovni zabývající se ekonomickými a sociálními dopady pandemie koronaviru vydala svou závěrečnou zprávu, ve které se zaměřuje především na to, jak podpořit udržitelnou a odolnou ekonomiku v EU.

Zpráva představuje řadu doporučení, která jsou rozdělená do pěti hlavních kategorií, mezi něž patří nástroje na podporu trojí tranzice (digitální, zelená a sociální), spravedlivé a účinné zdanění, vytvoření evropské zdravotní unie, posílení role EU ve světě a zajištění účelného řízení EU.

Zpráva bude sloužit jako základ pro politické diskuze ohledně dalších opatření na vypořádání se s následky pandemie.

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme