Komise vydala studii o pokřiveních na ruském trhu

Evropská komise dnes vydala zprávu, která se zabývá pokřiveními na ruském trhu způsobenými zásahy vlády. Podle výkonného místopředsedy Komise zodpovědného za oblast obchodu Valdise Dombrovskise bude tato zpráva využita při vyšetřování antidumpingových případů.

Jedná se o druhou zprávu tohoto typu, kterou Komise vydala, přičemž první se věnovala Číně. Tyto dvě země byly vybrány proto, že velké množství antidumpingových případů souvisí právě s nimi. Komise používá od roku 2017 upravenou metodologii pro řešení antidumpingových případů a zprávy o situaci na trzích třetích zemí poskytují důkazy, které mohou být v rámci antidumpingového vyšetřování použity pro ochranu evropských podniků. 

• Teritorium: Evropa | Rusko

Doporučujeme