Komise vydala technické pokyny ohledně dopadu infrastrukturních projektů na klima

Evropská komise vydala nové technické pokyny, které se týkají prověřování infrastrukturních projektů z pohledu klimatického dopadu na období 2021-2027.

Jejich cílem je, aby budoucí infrastrukturní projekty při přípravách braly v potaz otázky ochrany klimatu, což umožní investorům učinit kvalifikované rozhodnutí o tom, zda do projektu investovat. Projekty se budou rozdělovat podle toho, zda přispívají ke zmírňování dopadů na klima, nebo přizpůsobování se klimatickým změnám, a posuzovat se budou ve dvou fázích, přičemž nejprve proběhne prověření a poté podrobná analýza projektu. 

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme