Komise vydala zprávu o výkonnosti výzkumu a inovací v EU

Evropská komise ve středu 27. května zveřejnila nejnovější zprávu s názvem Výkonnost vědy, výzkumu a inovací v EU, která ukazuje, jak si EU stojí v této oblasti v porovnání s dalšími zeměmi světa.

Zpráva zdůrazňuje význam výzkumu a inovací pro podporu udržitelného růstu v EU. Z výsledků vyplývá, že EU je na čele světového žebříčku, co se týče nejvíce citovaných věděckých publikací v oblasti klimatu (27 % celkových citací) a biohospodářství (27 %).

V těchto dvou oblastech je EU na prvním místě také co se týče patentů, když v oblasti ochrany klimatu podala 24 % celosvětových patentových přihlášek a v oblasti biohospodářství 25 %.

Zpráva mimo jiné zdůrazňuje, že je zapotřebí posílit efektivitu veřejných výzkumných systémů a dále pokračovat s vytvářením Evropského výzkumného prostoru. 

Zpráva o Výkonnosti vědy, výzkumu a inovací v EU

• Teritorium: Česká republika | Evropa
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme