Komise vyhlásila konzultaci týkající se ratingu udržitelnosti a úvěrů

Komise 5. dubna zahájila veřejnou konzultaci, která je nedílnou součástí obnovené strategie udržitelného financování přijaté v červenci 2021, a která se týká environmentálních, sociálních a správních ratingů (ESG) a také udržitelnosti v úvěrových ratinzích.

Cílem této konzultace je získat ucelený přehled o fungování trhu s ratingy ESG, především pak jak ratingové agentury začleňují rizika ESG do svých hodnocení bonity. Očekává se, že daná opatření vycházející z odpovědí od zúčastněných subjektů také přispějí ke zlepšení kvality informací, na jejímž základě investoři a další zúčastněné strany investují do udržitelného hospodářství k dosažení cílů Evropské zelené dohody.

Konzultace potrvá do 6. června.

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme