Komise vyhlašuje první výzvy k předkládání návrhů na podporu audiovizuálního odvětví

Komise zveřejnila první tři výzvy k předkládání návrhů v rámci dílčího programu MEDIA programu Kreativní Evropa na rok 2022, na který je v letošním roce ze zdrojů EU k dispozici celkem 226 milionů eur.

Cílem je podpořit oživení audiovizuálního odvětví a posílit jeho konkurenceschopnost nejen v Evropě, ale i celosvětově. Aktuální výzvy se zaměřují na tři oblasti, a to rozvoj videoher a imerzního obsahu, rozvoj sítě evropských festivalů a programu MEDIA 360°, který se zaměřuje na podporu nových talentů a trhů, a na podporu spolupráce mezi různými odvětvími.

V rámci programu Kreativní Evropa bude na portálu Komise pro financování a nabídková řízení zveřejněno několik dalších výzev.

• Teritorium: Evropa
• Oblasti podnikání: Marketing, média a PR

Doporučujeme