Komise vyzvala členské státy k implementaci pravidel o autorském právu

Evropská komise dnes vyzvala celkem 23 členských států EU včetně ČR, aby vysvětlily, jak implementovaly povinnosti vyplývající ze směrnice o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu do vnitrostátních předpisů.

Kromě toho vyzvala 21 členských států, mezi něž opět patří i ČR, aby vysvětlily, jak implementovaly směrnici o pravidlech pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a převzatá vysílání televizních a rozhlasových programů.

Termín pro transpozici obou směrnic byl 7. června 2021. Členské státy nyní mají dva měsíce na to, aby Komisi odeslaly odpověď. 

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo | Právo a politiky EU

Doporučujeme