Komise zahájila činnost platformy EU pro digitální finance

Komise 8. dubna uspořádala online konferenci při příležitosti spuštění platformy EU pro digitální finance. Nová webová stránka platformy pro digitální finance má za cíl propojit inovativní finanční společnosti s orgány dohledu v celé EU a podpořit rozšíření digitálních finančních služeb na jednotném trhu.

Toto má umožnit podnikům a občanům účinně využívat nové inovativní digitální produkty a služby. Platforma se bude skládat ze dvou hlavních částí: observatoře, která bude nabízet funkce jako je např. Fintech mapa pro sdílení výsledků výzkumu, odkazy na orgány dohledu s informacemi o národních inovačních centrech, regulačních sandboxech a požadavcích na udělování licencí. Druhá část platformy bude spuštěna v roce 2023 a bude vycházet ze zpětné vazby od uživatelů.

Další informace jsou k dispozici na webových stránkách konference.

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme