Komise zahájila řízení s Británií kvůli porušení výstupové dohody

Evropská komise dnes poslala formální výzvu dopisem kvůli porušení povinností v rámci dohody o vystoupení Velké Británie z EU, čímž zahájila řízení pro porušení právních předpisů.

Podle článku 5 této dohody se totiž obě strany zavázaly, že uskuteční veškeré kroky k tomu, aby byly naplněny povinnosti stanovené ve výstupové dohodě a musí se vyhnout veškerých opatřením, které by tento proces mohly ohrozit. Nicméně 9. září předložila návrh zákona, který by v případě schválení výrazně porušil protokol o Irsku a Severním Irsku, což podle Komise značí to, že Velká Británie nejednala v dobré víře, k čemuž se v rámci výstupové dohody zavázala.

Velká Británie má nyní měsíc na to, aby se k výzvě vyjádřila. 

• Teritorium: Evropa | Velká Británie
• Témata: Brexit

Doporučujeme