Komise zakládá pracovní skupinu pro vztahy s Velkou Británií

Kolegium komisařů dnes odsouhlasilo zavedení pracovní skupinu pro vztahy se Spojeným království (UKTF), která bude součástí generálního sekretariátu Komise.Skupina bude mít na starosti koordinaci Komise týkající se strategických, operačních, právních a finančních záležitostí souvisejících s brexitem. Hlavním cílem bude dokončení vyjednávání podmínek odchodu Velké Británie z EU včetně příprav na případný odchod bez dohody, a práce na nastavení budoucích vztahů. Skupina bude spadat přímo pod gesci předsedy/předsedkyně Komise a bude úzce spolupracovat se všemi generálními ředitelstvími Komise. Vedoucím pracovní skupiny byl jmenován Michel Barnier, přičemž činnost skupiny bude zahájena 16. listopadu nehledě na aktuální vývoj týkající se brexitu.

Doporučujeme