Komise zavádí definitivní ochranná opatření na dovoz ocelových výrobků

Evropská komise dnes vydala nařízení, které zavádí definitivní ochranná opatření na dovoz ocelových výrobků do EU.Tato definitivní opatření nahradí provizorní opatření, která byla zavedena v červenci 2018 jakožto reakce na zavedení cel na dovoz ocelových výrobků ze strany USA. Šetření Komise ukázalo, že v návaznosti na zavedení amerických cel se dovoz do EU zvýšil a ohrožuje evropské výrobce. Ochranná opatření budou mít formu kvót. Veškeré dovozy nad rámec těchto kvót budou daněny dodatečných clem ve výši 25 %. Opatření začnou platit od zítra (2. 2. 2019).

• Oblasti podnikání: Hutní výroba | Služby

Doporučujeme