Komise zveřejnila výsledky odvětvového šetření v oblasti internetů věcí

Evropská komise zveřejnila předběžné výsledky průzkumu v oblasti hospodářské soutěže zaměřeného na produkty a služby související s internetem věcí (IoT). Šetření probíhalo od července loňského roku a zaměřilo se na více než 200 společností různých velikostí.

Z šetření vyplývá, že mezi hlavní potenciální oblasti tohoto odvětví patří určité praktiky týkající se exklusivity a vázaného prodeje v oblasti hlasových asistentů, propojení hlasových asistentů a operačních systémů jako prostředníků mezi uživateli a chytrými zařízeními, a rozsahu přístupu chytrých zařízení a hlasových asistentů k údajům uživatelů, včetně jejich interakce s dalšími chytrými zařízeními. Vzhledem k řadě používaných technologií a patentů také řada firem vyjádřila obavy ohledně interoperability v oblasti internetu věcí.

K závěrům šetření se mohou do 1. září vyjádřit zúčastněné strany v rámci veřejné konzultace.   

• Teritorium: Evropa
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme