Hospodářská komora partnerem Evropského centra pro digitální inovace

Výzkumný ústav pro podnikání a inovace při Hospodářské komoře ČR je partnerem projektu EDIH ČVUT. Pod zkratkou se skrývá Evropské centrum pro digitální inovace (EDIH) specializované na oblast umělé inteligence a strojového učení.

Centrum se zaměřuje na transfer důvěryhodných řešení a služeb do průmyslu, zdravotnictví, dopravy a energetiky. Cílem EDIH je propojovat výzkumnou a soukromou sféru, poskytuje a zprostředkovává inovativní digitalizační služby zejména pro malé a střední podniky a veřejnou správu, aby se Česká republika stala lídrem v oblasti inovací.

Ilustrační fotografie

Aktivity budou zaměřené na posílení ekosystému AI (Artificial Intelligence – umělá inteligence) v klíčových sektorech české ekonomiky a také na podporu evropské konkurenceschopnosti zapojením českých firem i veřejné správy do celoevropského AI ekosystému, který je založen na excelenci a důvěře. České firmy, zejména ty malé a střední, a veřejná správa budou moci požádat o podporu na realizaci služeb již během roku 2023. EDIH ČVUT nabídne služby a vzdělávání zejména v oblasti umělé inteligence a strojového učení.

V lednu 2023 zahájilo svou činnost Evropské centrum pro digitální inovace – EDIH ČVUT podpořené Evropskou komisí a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Konsorcium zahrnující silné inovační partnery je zaměřeno zejména na podporu firem (SME, startupy) a veřejné správy v oblasti umělé inteligence a strojového učení. EDIH ČVUT nabídne komplexní balíček služeb – nové technologie, transfer znalostí, infastrukturu, řešení na míru i školení. Zájemci budou moci využívat služby EDIH ČVUT.

Společně jsme silnější

Součástí EDIH ČVUT jsou silní partneři, kromě Českého vysokého učení SP ČR – Svaz průmyslu a dopravy ČR, Asociace malých a středních podniků, Výzkumný ústav podnikání a inovací Hospodářské komory, spolek prg.ai, Pražský inovační institut, Inovační centrum Ústeckého kraje a Českomoravské centrum průlomových technologií.

EDIH ČVUT bude stavět na již existující infrastruktuře a ekosystému ČVUT, a to RICAIP (Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu zahrnující české a německé výzkumné laboratoře) a Národního centra Průmyslu 4.0 (akademicko‑průmyslová platforma spojující více než 50 českých partnerů).

Díky EDIH ČVUT si budou moci firmy například otestovat technologie před jejich vlastním pořízením, a to například v Testbedu pro Průmysl 4.0 ČVUT fungujícím v rámci RICAIP. Testbed umožňuje optimalizaci energetické účinnosti výrobních systémů, diagnostiku a prediktivní údržbu nebo data mining v rámci životního cyklu produktu.

EDIH ČVUT nabídne i konzultace, prototypování, vzdělávací a odborná školení a kurzy. EDIH ČVUT navazuje také na činnost Digitálního inovačního hubu CIIRC ČVUT, který má několikaletou zkušenost s poskytováním podobných služeb firmám a je také napojen na zahraniční sítě a iniciativy, například CLAIRE, ELLIS, EIT Manufacturing, DIH4AI nebo DIH World.

Projekt potrvá do roku 2026 a VUPI bude mít na starosti oblast Školení lidských/měkkých dovedností a rozvoje podnikavosti v návaznosti na téma AI.

Ilustrační fotografie

VUPI – Výzkumný ústav pro podnikání a inovace při Hospodářské komoře ČR, z. ú.

Hospodářská komora ČR v roce 2017 založila Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, z. ú. (VUPI). Stěžejní myšlenkou pro založení ústavu bylo vybudování vlastního hráče v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, který by přinášel výzkumné a vzdělávací aktivity pro zřizovatele v oblastech digitalizace, Průmyslu 4.0, robotizace či automatizace.

VUPI realizuje takové aktivity, které směřují k podpoře rozvoje podnikatelského prostředí v uvedených oblastech. Spolupracuje se subjekty veřejné správy, významnými institucemi, firmami a českými univerzitami či středními školami.

„Ve VUPI věříme, že inovace jsou motorem podnikání. Zvláště to platí v digitálním věku 21. století. Investice do inovací ve výrobě i službách a špičková úroveň vzdělání jsou správnou cestou pro Českou republiku,“ říká ředitel Martin Frélich.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Vít Šumpela

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Inovace a startupy
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme