Komora požádala vládu o změny v zákazech platných od sobotního rána a jedná s magistrátem o pomoci

Hospodářská komora navrhuje vládě, aby v nouzovém stavu mohly fungovat mj. opravárny, banky i zdravotní, sociální a poštovní služby.

„Navrhujeme změny, které reflektují menší nebezpečnost z hlediska zdravotního. Lidé by i v nouzovém stavu měli mít možnost vyřešit si opravu svého vozidla, nakoupit náhradní díly nebo stavební materiál, ale také vyřešit si záležitosti v bance nebo pojišťovně,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý s tím, že seznam změn umožní prodeje tam, kde je nižší koncentrace zákazníků.

Ze zákazu chce explicitně vyjmout mj. poskytování zdravotnických, sociálních, poštovních a souvisejících služeb (Czech POINT), služeb finančních (bankovních, pojišťovacích), právních (včetně notářských), znaleckých a poradenských (např. účetních, auditorských, daňově poradenských, makléřských a finančně poradenských, technickoporadenských), služeb bezprostředně spojených se stavební výrobou a stavebnictvím, akutních opravárenských a servisních služeb (např. autoopravny).

Hospodářská komora České republiky v sobotu ustavila pracovní krizový štáb, jehož úkolem je mapovat dopady vládou přijatých opatření proti šíření koronaviru u podnikatelů, pomáhat vládě zmírňovat škody v tuzemské ekonomice a projednávat s ní kompenzace pro firmy a živnostníky.

Hospodářská komora na svých webových stránkách zveřejnila důležité informace pro drobné podnikatele i 280 tisíc zaměstnavatelů v zemi. Na stránce je pro ně ke stažení mj. metodická příručka pro účinnou dezinfekci povrchů na pracovištích v souvislosti s COVID-19, nebo praktický rádce, jak mají v těchto dnech postupovat zaměstnavatelé vůči zaměstnancům. Na webu je také seznam opatření, která Hospodářská komora požaduje pro podnikatele v souvislosti se vznikajícími škodami

Komora bude u svých členů zjišťovat rozsah předpokládaných dopadů vládou přijatých opatření proti šíření koronaviru na jejich podnikání. Prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek by uvítal, aby vláda co nejrychleji schválila odklad platby daně z přidané hodnoty za měsíc únor. „Pro podnikatele by to byla velká úleva, firmy ji musí uhradit státu do 20. března, ale nemají příjmy,“ uvedl. 

Potravin je dostatek, pracovníků nikoli

Potravin pro občany je ve skladech obchodů dostatek. Nedostává se však pracovníků a nábor zaměstnanců přitom komplikují požadavky úřadů. HK ČR proto navrhuje vládě, místo 2 poviné potvrzení (zdravotní průkaz a doklad o zdravotní způsobilosti) byly nahrazeny podmínkou podat čestné prohlášení, v němž zaměstnanec uvede, že netrpí žádným onemocněním, znemožňujícím vydání zdravotního průkazu, je zdravotně způsobilý k výkonů činností s potravinami a v posledních 21 dnech nenavštívil některý ze státu s vysokým rizikem přenosu nákazy koronavirem.

„Apelujeme také na vládu, aby respirátory a roušky byly zpřístupněné i zaměstnancům podniků, kteří vstupují do kontaktu s klienty. Rozumíme, že v první linii musí být zdravotníci, složky záchranných sborů a podobně. Potřebujeme ale, aby i naši zaměstnanci byli chráněni, například na provozovnách, kde vyřizují mýto, kam přicházejí řidiči ze zahraničí a kteří jezdí po rizikových zemích,“ dodal Dlouhý.

Na základě krizového opatření vlády se zastavilo také přijímání žádostí o schengenská víza a dlouhodobá pobytová oprávnění na všech zastupitelských úřadech ČR. Komora navrhuje se pokračovalo alespoň v přijímání žádostí firem, a aby těm pracovníkům ze zahraničí, kterým v těchto dnech vyprší pobytové oprávnění, bylo automaticky prodlouženo. Neprodloužení by zhoršilo, již tak napjatou personální situaci v sektoru obchodu.

„Véčko“ na Pankráci
Tomáš Novák/Euro

V Praze magistrát posečká s nájemným

Dopady preventivních opatření mohouv hlavním městě ohrozit tisíce zejména drobných podnikatelů z řad obchodníků nebo provozovatelů služeb. Výpadek cestovního ruchu o desítky procent a zavírání provozoven může dostat drobné podnikatele a živnostníky v Praze – často závislé právě na příjmech od turistů – do existenčních potíží.

Pokud se majitel obchodu nebo třeba kadeřnictví  či další služby dostane kvůli nucenému zavření provozovny do finanční tísně a bude kupříkladu měsíc v prodlení s platbou nájemného, nebude magistrát přistupovat k restrikcím či penále a umožní nájemcům v prostorách hlavního města přinejmenším pozdější platby. „Jednoznačně chceme předejít tomu, aby živnostníci v hlavním městě krachovali a museli své provozy zavírat,“ vysvětlil radní hl. m. Prahy Jan Chabr s tím, že magistrát podobný postup navrhne i jednotlivým pražským městským částem.

Hospodářská komora do jednání s magistrátem zapojí Hospodářskou komoru hl. m. Prahy i obvodní komory. Pro nejpostiženější podnikatele – za jasně definovaných podmínek – připadá např. v úvahu i odpuštění části nájmu v budovách ve správě Prahy.

„Při jednání s hlavním městem chceme následně iniciovat také kroky k nastartování ekonomiky, jakmile epidemie koronaviru pomine. Považuji totiž za klíčové, aby se i po odeznění nákazy a zrušení ochranných opatření podnikatelský život v Praze vrátil do zaběhlých kolejí a aby zavedené prodejny a služby mohly nadále fungovat,“ uzavírá Dlouhý.

Zpracováno z tiskových zpráv HK ČR.

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

• Témata: Koronavirus

Doporučujeme