Komora rozšiřuje působnost asistenčních kanceláří

Společnost Monto buduje ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR od roku 2019 síť zahraničních asistenčních kanceláří, které tvoří profesionální zázemí k organizování cíleného náboru pracovních sil pro české podnikatele.

Kromě náboru zajišťuje také kompletní proceduru k získání zaměstnanecké karty, koordinuje transfer pracovníků do České republiky a jako novou službu nabízí formou tzv. garantovaného nájemného pro zahraniční pracovníky také jejich optimální ubytování. Více představí majitel firmy Monto Miroslav Mühlböck.

Ilustrační fotografie

Co je hlavním úkolem asistenčních kanceláří? Je to zejména naplnění příslibu zakotveného ve smlouvě s Hospodářskou komorou, že v jednotlivých zahraničních destinacích tvoříme autonomní podnikatelské subjekty. Je to důležité pro to, abychom ze systému náboru pracovních sil vyloučili nadbytečné zprostředkovatele a systém tak byl více transparentní a méně náchylný k zneužití.

Touha po získání pracovního uplatnění v ČR, a obecně v Evropě, je vysoká a tohoto faktu zneužívají ke svému obohacení různí samozvaní pseudozprostředkovatelé, kteří od důvěřivých uchazečů vybírají nesmyslné poplatky za příslib jejich zvýhodnění a obstarání zaměstnanecké karty. Na toto upozorňují už i české zastupitelské úřady, a dokonce i zástupci vlád některých zemí, například Mongolska. My vytváříme v zahraničních destinacích vlastní společnosti řízené námi ověřenými lokálními manažery a dbáme na to, aby byl celý proces striktně čistý a transparentní.

V jakých zemích se vám toto už podařilo?

Jako první byla otevřena samostatná asistenční kancelář v Srbsku. Jedná se o společnost Monto Balkan d.o.o., se sídlem v srbském Bělehradu, a slavnostního zahájení jejího fungování se účastnil i bývalý prezident Komory Vladimír Dlouhý. Druhou asistenční kanceláří je pak Monto Corporation v kazašském Nursultanu. V pořadí třetí asistenční kanceláří je nyní Monto Corporation v mongolském Ulánbátaru.

Z těchto dvou posledně jmenovaných operujeme v této chvíli i ostatní destinace, jako jsou Indie a Arménie. Pracujeme na vytvoření autonomního zázemí pod naší správou i v těchto destinacích. Velké úsilí věnujeme i přípravě založení kanceláře na Filipínách.

Jak taková asistenční kancelář v cizí a vzdálené zemi vlastně funguje?

Základním pilířem jakéhokoli podnikání je samozřejmě poptávka. Český trh práce se dlouhodobě potýká s nedostatkem pracovních sil, a to zejména těch kvalifikovaných. Mateřská společnost Monto ve spolupráci s Hospodářskou komorou tuto poptávku na trhu sbírá a z ní pak vytvoří velmi přesné zadání pro lokální asistenční kancelář v dané zemi. Ta již zcela autonomně a v týmu tvořeném místními manažery předá tuto poptávku směrem k lokálnímu pracovnímu trhu.

Pracujeme v poslední době zejména s inzercí prostřednictvím čím dál oblíbenějších sociálních sítí. V každé zemi je to trochu jinak a my toto necháváme zcela na uvážení místnímu týmu našich spolupracovníků. V asistenční kanceláři se ke každému klientskému projektu shromáždí dostatečné množství uchazečů, jejich životopisů a dalších informací o nich.

Ilustrační fotografie

Následně po dohodě s klientem nabízíme výběrové řízení za účasti zástupce klienta, kde si klient sám vybere z uchazečů ty, kteří nejlépe vyhovují jeho požadavkům. Tento prvek osobního výběrového řízení všem zásadně doporučujeme. Když si klient vybere, zahájí naše asistenční kancelář okamžitě úkony, jejichž cílem je získat pro vybraného kandidáta zaměstnaneckou kartu.

Poté, co je tento krok odbaven, nezbývá nám i klientovi než čekat, dál je to celé zcela v rukou přetížené státní správy, zejména pak Odboru azylové a migrační politiky státu. Práce s uchazečem, nyní již kvazi zaměstnancem našeho klienta, pro nás ale získáním zaměstnanecké karty nekončí. Koordinujeme jeho transfer do ČR, vyhledáváme pro něj optimální ubytování, děláme zkrátka mnoho dalších věcí pro to, aby byl zahraniční pracovník spokojený, protože jen spokojený zaměstnanec odvádí svému zaměstnavateli odpovídající práci. A ten zahraniční o to více, protože je pro něj po příjezdu do naší země všechno nové.

Co je největším problémem při náboru zahraničních zaměstnanců?

Jsou to relativně nízké kvóty pro náborové země, což se nyní trochu zlepšilo, ale zejména je to nedostatečná kapacita některých zastupitelských úřadů a neochota řešit problém jinde osvědčenou formou, tedy outsourcingem. Situaci mnohdy komplikuje i přetíženost státní správy, zejména pak některá pracoviště cizinecké policie. Počítalo se s posílením příslušných odborů, ale vzhledem k vládním škrtům v rozpočtech prakticky všech státních agend se toto odsouvá na vedlejší kolej.

Procedura k získání zaměstnanecké karty trvá dlouho a v podnikatelském prostředí současného světa, kde se dá čím dál tím hůře cokoli plánovat, je to samozřejmě velký problém. Vláda by měla v tomto ohledu skutečně trochu otevřít oči a podívat se na to, jak nedostatek pracovních sil v mnoha oborech doslova drtí náš průmysl, ale i služby a mnohá další odvětví.

Komora prosazuje vyšší kvóty

Hospodářská komora dlouhodobě prosazuje navýšení ročních kvót pro příjem zahraniční pracovní síly. Existují totiž obory, které se bez zaměstnanců z jiných států neobejdou. Vláda proto v letošním roce připraví legislativní návrhy pro efektivnější nábor cizinců do firem. Na letošním komorovém sněmu to uvedl ministr práce Marian Jurečka, podle kterého může českým firmám do roku 2030 chybět až 300 000 pracovníků.

Můžete jmenovat některé své významné klienty?

V této chvíli mohu jmenovat několik firem, se kterými aktuálně realizujeme zásadní a velké projekty. Jsou to například koncern Faurecia, společnost LEAR, společnost Engel, GZ Média, společnost Mektec Manufacturing a celá řada dalších.

Jak postupovat v případě zájmu o zahraniční pracovníky:

  • V případě zájmu o pomoc v této oblasti vyplňte kontaktní formulář – tím se pro HK ČR stáváte zájemcem o spolupráci v dané oblasti.
  • Správné vyplnění bude potvrzeno Komorou, v případě že nebude správně vyplněno nebo budou potřeba doplňující informace, budete kontaktováni.
  • Komunikace ohledně doplňování informací může probíhat prostřednictvím e‑mailu, nebo telefonu. Je možné i osobní setkání.
  • Požadavky a údaje z kontaktního formuláře budou předány odborné firmě ke zpracování.
  • Mezi odbornou firmou a zájemcem bude uzavřena smlouva.
  • Služby odborné firmy budou následně poskytovány za úplatu dle ceníku.
Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Petr Simon

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme