Komu se v roce 2022 vyplatí paušální daň? Přihlásit k dani se můžete každoročně do ledna

K paušální dani se mohou přihlásit OSVČ, které neplatí DPH, nejsou v insolvenčním řízení a mají roční příjmy z podnikání do milionu korun. Podnikatelé se k dani přihlašují jen jednou, ale čas mají vždy jen do do ledna roku, ve kterém hodlají tuto výhodu využít.

Paušální daň znamená pro většinu drobných živnostníků nižší odvody i méně byrokracie. V roce 2022 nicméně zaplatí výrazně víc než loni a také v příštím roce se bude výše odvodu měnit.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mohou takzvanou paušální daň využívat od loňského roku. V roce 2021 se k ní přihlásilo přes 70 tisíc lidí. Celkový počet těch, kteří na ni mají nárok, odhaduje správce daně na zhruba 120 tisíc.

Vše potřebné k podání daňového přiznání za rok 2021 v daňovém speciálu

Kdo se bude chtít připojit od roku 2023, může se na berňák hlásit od letošního října. Čas bude mít do ledna. Vzhledem ke zvyšujícím se minimálním zálohám na zdravotní a sociální pojištění narostla paušální daň na 5994 korun měsíčně (oproti loňskému roku zvýšení o 525 korun).

„Vstup do takzvaného paušálního režimu je dobrovolný. Kdo chce nadále využívat výdajové paušály nebo si vést daňovou evidenci a počítat se skutečnými výdaji, se k paušální dani nepřihlásí. Pak má nadále nárok i na slevy a daňová zvýhodnění. Kdo se rozhodne pro paušál, o tyto bonusy přijde,“ připomíná poradce Michal Dvořáček.

Pokud jste paušální daň platili v roce 2021 nebo letos a chcete ji využívat i nadále, nemusíte podnikat žádné kroky, automaticky pokračujete i v dalších letech.

Pokud si nejste jisti, zda se vám režim vyplatí, můžete se přesvědčit sami. Stačí zadat potřebné údaje do kalkulačky Ministerstva financí ČR. Formulář oznámení je možné vyplnit buď písemně vlastní rukou nebo online v interaktivní aplikaci Finanční správy.

Vyplněný formulář odevzdáte vašemu místně příslušnému finančnímu úřadu. Můžete tak učinit přes datovou schránku, poslat jej poštou, nebo ho osobně přinést na podatelnu berňáku.

Změna paušálních záloh na rok 2022 a přihlášení k dani na FGS ČR

Co přihlášením k paušální dani získáte?

Ušetřit na daních z příjmů a nemuset každoročně podávat daňové přiznání ani přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu. To měly být hlavní výhody paušální daně, kterou vláda schválila loni na podzim.

Kdo všechno má nárok?

OSVČ, která může platit daň z příjmů paušálně, nesmí mít v uplynulém kalendářním roce zisk přes milion korun, nesmí být plátcem DPH a být pod kuratelou insolvenčního správce. Zároveň nelze být společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti.

Paušální daň (PD) se netýká příjmů ze závislé činnosti (především zaměstnání). Výjimku mají činnosti, kde je vybírána srážková daň, což se týká těch, kteří pracují na dohodu. Osoba samostatně výdělečně činná, jež zároveň pracuje na dohodu, má na PD nárok, pokud je dohoda o pracovní činnosti s odměnou do 3500 korun měsíčně a dohoda o provedení práce do 10 tisíc korun měsíčně.

„Paušální daň přináší živnostníkům významnou úlevu od byrokracie a papírování a některým i finanční úsporu. Na jednoduchém formuláři se do 10. ledna přihlašte na finančním úřadu a dál už nic neřešte. Žádná daňová přiznání, přehledy pojistného ani komunikace se třemi různými úřady najednou. Jedinou měsíční platbou máte splněno,“ shrnuje odcházející ministryně financí Alena Schillerová.

Živnostníkům s nižšími příjmy může paušální daň přinést také větší jistotu v podobě vyšší starobní penze. „Mnozí totiž odvádějí odvádí na sociálním pojistném pouze zákonné minimum. V rámci pravidelné paušální zálohy na sociální pojištění přispívají vyšší částkou, a to o 15 procent,“ doplňuje Schillerová.

Příjmy stačí odhadnout

O paušální daň se nežádá, podnikatelé pouze oznamují přistoupení do příslušného režimu. Finanční úřad oznámení neschvaluje a nemusíte mu nic dokládat. Majitel živnostenského listu by měl jen předem odhadnout, zda budou jeho příjmy za následující rok nižší než milion korun.

„Pokud správce daně zjistí, že poplatník nesplňuje podmínky, žadatele o tom vyrozumí. Splnění všech podmínek však nemůžeme na počátku ověřit, v lednu nemáme kompletní údaje ani o výši příjmů žadatele za předchozí rok. Posouzení splnění podmínek pro vstup je tedy především na uvážení každého živnostníka,“ vysvětluje generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová

„V případě, že své příjmy za daný rok žadatel špatně odhadne a přesáhne nastavený strop jednoho milionu, musí být následně připraven podat standardně daňové přiznání k dani z příjmů a přehledy k povinným pojistným,“ dodává Richterová.

Co platíte měsíčně?

Paušální daň se vypočítává z minimálních záloh na oba typy povinného pojistného, daň z příjmu je pak stanovena pouze na 100 korun měsíčně.

V letošním roce činí daň 5 469 korun měsíčně. Příští rok se vzhledem k rekordnímu zvýšení minimálních záloh (vypočítávají se z průměrné mzdy) zvedne o více než 500 korun. V jediném odvodu tak budou platit od ledna do prosince 2022 5994 korun za měsíc.

Kromě zmíněných 100 korun je součástí odvodu minimální záloha na sociální pojištění zvýšená o 15 procent (v příštím roce 3267 korun) a minimální záloha na zdravotní pojištění (2627 korun). Měsíční záloha musí být zaplacena vždy nejpozději do 20. dne příslušného kalendářního měsíce.

Paušální daň je možné si předplatit, a to i na celý rok dopředu. Zaplacená částka se pak postupně započítává na zálohy za jednotlivé měsíce.

Zálohy odvádíte na účty jednotlivých finančních úřadů s předčíslím bankovního účtu 2866, číslem matriky finančního úřadu a kódem banky 0710 (ČNB).

Podrobnější informace a čísla účtu pro placení paušální daně

„Ten, kdo paušální daň využívá už letos a chce v tomto režimu pokračovat, si pouze zvýší od ledna 2023 platbu, nové oznámení se ho netýká. Kdo se chce od paušální daně odhlásit, to ovšem musí finančnímu úřadu dopředu nahlásit,“ doplňuje poradce.

Zdravotní pojišťovnu ani ČSSZ o změně informovat nemusíte, úřady si informaci mezi sebou předají automaticky. Odpovědnost je v tomto případě na finančním úřadě.

Jakub Procházka

SPECIÁL: Změny pro podnikatele od roku 2022

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění
• Teritorium: Česká republika