Konec „rychlé“ módy v EU?

Poslanci Výboru Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin přijali 27. dubna doporučení, týkající se opatření EU, která mají zajistit, aby se textilie vyráběly oběhovým, udržitelným a sociálně spravedlivým způsobem.

Má se zajistit především to, aby textilní výrobky déle vydržely a mohly se znovu používat, recyklovat a opravovat. Mělo by být zakázáno ničení textilií, které se neprodají, nebo budou vráceny. V rámci výroby bude kladen důraz na respektování lidských, pracovních a sociálních práv a tato pravidla se budou týkat celého životního cyklu textilií.

Ilustrační fotografie

Rychlou módou je myšlena móda, založená na „velkých objemech méně kvalitních oděvů“ v nízkých cenových hladinách“. Poslanci mimo jiné žádají členské státy, aby zajistily, že výrobní procesy budou méně náročné na energii a vodu, aby se zabránilo používání a uvolňování škodlivých látek a snížily se materiálové a spotřební stopy.

Ekodesign a jeho požadavky budou prioritou ve všech textilních a obuvnických výrobcích. Zlepšit by se měla i informovanost, aby spotřebitelé byli schopni se lépe rozhodnout udělat odpovědná a udržitelná rozhodnutí, s čímž souvisí i zavedení  „digitálního produktového pasu“ v nadcházející 2022/0095(COD)&l=en“ target=“_blank“ rel=“noreferrer noopener“>revizi nařízení o ekodesignu .

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme