Konečně klid, tradiční rozsáhlá novelizace daní z příjmů letos nebude

Jedna z mála změn se týká zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a třetí vyživované dítě. Další úpravy reagují na požadavky Evropské unie, která sjednocuje výklad v daňové oblasti mezi jednotlivými zeměmi EU. Tam, kde dosud některé státy považovaly splátky takzvaných hybridních úvěrů za daněné úroky, zatímco jiné za nedaněnou dividendu.Každý rok to bylo stejné. I když politici před volbami slibovali stabilizaci prostředí pro podnikatele, po volbách čekala živnostníky i firmy čtyřletá smršť změn. Zásadní úpravy přitom přicházely nejenom neustále, ale především velmi pozdě. Takže se na ně podnikatelé neměli čas připravit.

Letošní rok by ale měl být jiný. Pro rok 2016 neočekávají odborníci žádné koncepční ani rozsáhlé změny ve zdanění příjmů právnických či fyzických osob. „To ovšem neznamená, že by se zákon o daních z příjmů od příštího roku vůbec neměnil. Například se bude zvyšovat sleva na druhé a třetí dítě a připravuje se implementace novel směrnice EU o mateřských a dceřiných společnostech,“ vysvětluje Lenka Fialková z poradenské společnosti MPMG.

Ministerstvo financí připravuje novelu daní z příjmů jako součást návrhu zákona, kterým se mění a ruší některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní. „V novele se navrhuje zvýšení daňového zvýhodnění na druhé vyživované dítě ze stávajících 15 804 korun ročně na 17 004 korun ročně a na třetí a každé další dítě ze stávajících 17 004 na 20 604 korun. Maximální výše daňového bonusu zůstává nezměněna,“ doplňuje Ladislav Malůšek Z KPMG.

Evropská unie chce zavést pravidlo proti zneužívání

Změna rovněž reaguje na dvě novely Směrnice EU o zdanění mateřských a dceřiných společností, které byly schváleny v loňském roce a jejichž implementace má být provedena právě do 1. ledna 2016. „První novela zavedla obecné pravidlo proti zneužívání spočívající v odmítnutí výhod směrnice o osvobození dividend v případě struktur uměle vytvořených pouze z důvodu daňové optimalizace,“ konstatuje Lenka Fialková.

Cílem druhé novely je odmítnout výhody směrnice v případech takzvaných hybridních půjček, tedy v situacích, kdy jeden stát kvalifikuje výplatu jako daňově účinné úroky, zatímco druhý stát jako dividendy, které by byly podle směrnice osvobozeným příjmem.

České ministerstvo financí přitom nepovažuje za nutné obecné pravidlo proti zneužívání do české legislativy zavádět. Podle jeho názoru lze stavět na výkladu a užívání obecného daňového principu „zneužití práva“. Proto ministerstvo zatím žádné návrhy změn do textu zákona nechystá, do budoucna si jen ponechává možnost toto pravidlo do zákona začlenit.

V případě druhé novely směrnice ministerstvo navrhuje ustanovit, že mateřská společnost nemůže uplatnit osvobození přijatých podílů na zisku v případě, že dceřiná společnost v jiném státě uplatní tyto podíly na zisku jako položky snižující základ daně.

„Od roku 2014 umožňuje zákon o obchodních korporacích výplaty zisků i osobám, které nejsou členy obchodní korporace. V této souvislosti se navrhuje doplnit do zákona o daních z příjmů do výčtu příjmů ze zdrojů na území České republiky odpovídající ustanovení,“ doplňuje Ladislav Malůšek. Ministerstvo zároveň navrhuje sjednotit režim zdaňování vyplacených podílů na zisku osobám, které nejsou členy obchodní korporace, u daně z příjmů fyzických a právnických osob tak, že tento příjem bude vždy podléhat srážkové dani. Dosud toto pravidlo platilo jen u fyzických osob.

Další drobné změny se do zákona o daních z příjmů s účinností od roku 2016 promítnou v souvislosti s návrhy změn zákonů, které jsou již projednávány v poslanecké sněmovně nebobudou teprve projednány vládou. Například novela zákona o účetnictví, zákon rušící druhý pilíř důchodového spoření, změny zákonů v souvislosti s prokazováním původu majetku, změny zákonů v souvislosti se zákonem o evidenci tržeb nebo nový návrh zákona o hazardních hrách.

Podnikatelé ocenili prominutí chyby

Podnikatelé na většinu změn daňové legislativy reagují podrážděně. Jedna výjimka z poslední doby jim však udělala radost. „Oceňují, pokud se k nim stát chová jako transparentní a předvídatelný partner, který je tolerantní k těm, kdo zákon poruší omylem,“ říká Štěpán Holub, partner v advokátní kanceláři Holubová advokáti.

Obnovila se totiž možnost prominutí sankce za chyby v daňových přiznáních, které nebyly záměrným podvodem či snahou o úmyslné krácení daní. „Znovuzavedení individuálního promíjení některého příslušenství daně považuji za velmi pozitivní krok, který Komora daňových poradců ČR dlouhodobě prosazovala,“ konstatuje Jiří Nesrovnal, člen prezidia Komory daňových poradců ČR

Jde o velmi důležitý a nenahraditelný institut, který umožňuje řešit některé individuální absurdní důsledky zdanění vyplývající ze složitého a často se měnícího daňového systému, umožňuje zohlednit neúmyslné chyby a odstranit možnou tvrdost právní úpravy a podobně – jde tedy o jakousi krabičku poslední záchrany,“ doplňuje Jiří Nesrovnal.

V minulosti bylo toto opatření zrušeno kvůli svému velkému korupčnímu potenciálu. Podle Komory daňových poradců však bylo toto riziko přeceňované. „Naopak bych se do budoucna přimlouval za jeho rozšíření na veškeré příslušenství daně, i daň samotnou a úpravu některých podmínek pro použití prominutí,“ uzavírá Jiří Nesrovnal.

Dalibor Dostál

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby

Doporučujeme