Konference BioJapan v Jokohamě již čtvrtstoletí s českou účastí

Jubilejní 25. ročník konference BioJapan se konal v říjnu v prostorách kongresového centra Pacifico v japonské Jokohamě.

BioJapan je nejstarší biotechnologickou konferencí na světě (od r. 1986) a počtem účastníků se řadí na čelní místo v této kategorii v Asii. V letošním roce počet účastníků každý jednotlivý den převýšil 4000.

BioJapan 2023 | CzechInvest

Konference BioJapan v Jokohamě od roku 2016 tradičně navazuje na menší setkání v Ósace (the EU-Japan Biotech & Pharma Partnering Conference), které bylo letos naplánováno na 10. října. Konferenci EU-Japan Biotech & Pharma organizuje prefektura města Ósaka společně s Evropsko-japonským centrem pro průmyslovou spolupráci a sítí Enterprise Europe Network.

Setkání v Ósace je zaměřeno především na prezentaci malých biotechnologických firem a startupů (převážně z EU a Japonska), a též na partnering (osobní setkání one-to-one). Zastoupeny tu bývají i inovativní a komerčně slibné projekty evropských a japonských akademických pracovišť.

Vedle IOCB Tech letos Českou republiku reprezentovaly ještě biotechnologické firmy Apigenex a Santiago lab a TECH4LIFE hub. Na zahajovací ceremonii veletrhu se vedle zástupců japonské vlády a samosprávy podílel i velvyslanec České republiky v Japonsku, pan Martin Klučar, který následně navštívil i český stánek.

„České biotechnologické firmy mají v Asii obecně dobrou pověst. Jsem rád, že ministerstvo zahraničních věcí mohlo jejich účast na tak důležité akci, jakou BioJapan bezesporu je, podpořit, protože zvláště v Japonsku se jedná o velice perspektivní sektor,“ uvedl Klučar.

Blíží se třetí výzva Technologické inkubace. Podpora se rozšiřuje o nové oblasti inovací

Společnost IOCB Tech, dceřiná firma Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB), navázala díky BioJapan nové důležité kontakty pro projekty zaměřené například na léčbu epilepsie či neuropatologické bolesti.

„Jedna z japonských firem dokonce analyzuje kvůli léčbě epilepsie látku pocházející z našich laboratoří na ÚOCHB“, zmínil Martin Fusek, ředitel IOCB Tech.

Účast českých firem na BioJapan proběhla pod záštitou agentur CzechTrade a CzechInvest. CzechInvest je dlouholetým členem JBA (Japan Bioindustry Association), která akci pořádá. V této souvislosti připravil také svou účast na události, kde se představuje jako jeden z klíčových aktérů v této oblasti.

Jakub Hájek, ředitel agentur CzechInvest a CzechTrade v Japonsku, zdůraznil význam spolupráce mezi oběma zeměmi: „Japonsko, jako jedna z nejrozvinutějších zemí na světě s bohatou společností, čelí zároveň výzvě spojené s rychlým stárnutím populace, což otevírá široké možnosti pro technologický transfer. Náš Tech4Life Hub, který je součástí projektu Technologická inkubace, představuje ideální platformu pro posun vzájemného výzkumu, obchodu, ale také investic v oblasti biotechnologií mezi Českem a Japonskem.“

• Teritorium: Asie | Japonsko | Zahraničí
• Témata: Inovace a startupy
• Oblasti podnikání: Biotechnologie

Doporučujeme