Záznam 24. celostátní finanční konference Svazu měst a obcí 2021

Jak na obecní finance nejen v době covidové se probíralo na konferenci 25. listopadu 2021. Svaz měst a obcí ČR pro vás připravil celostátní finanční konferenci, z důvodů epidemiologických opatření opět on-line. Záznam celé konference je dále v článku.

Konference se věnovala širokému spektru témat, které přiblížili odborníci jak ze státní správy, tak zástupci soukromého sektoru. Vystupující se zaměřili například na novinky v oblasti financování přeneseného výkonu státní správy, finanční dopady odpadové legislativy, dále na financování investičních příležitostí obcí a měst, představili připravované dotace pro municipality či upřesnili hospodářský vývoj a z toho vyplývající důsledky pro obce.  

Konference byla rozdělena na dva hlavní blok, od 9–12 hodin a od 12.45–15.45 hodin.

Pozvánka na konferenci od moderátora Vladimíra Kořena:

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme