Zdroj: CzechTrade

Konferenci Future of Export Summit 2023 navštívilo 400 zástupců firem

CzechTrade dne 31. října uspořádal 2. ročník proexportní konference Future of Export Summit 2023. Hlavním tématem byly současné trendy a procesy ovlivňující úspěch exportu.

Na 400 zástupců českých firem, s ambicemi začít nebo rozšířit své působení v zahraničí, poslouchalo zajímavé diskuze s odborníky z úspěšných českých exportně orientovaných společností, jako je The Mama AI, Vizard, Compelson, T-Mobile nebo Škoda Auto. V úvodu konference vystoupili také ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, náměstek ministra financí Jiří Valenta a generální ředitel CzechTrade Radomil Doležal.

Future of Export Summit 2023 | CzechTrade

Atraktivní témata sestavená agenturou CzechTrade naplnila kapacitu 2. ročníku konference Future of Export Summit 2023 účastí 400 zástupců firem. Mezi vystupujícími byli představitelé ministerstev, inspirativní osobnosti renomovaných českých společností a zkušení ředitelé agentury CzechTrade. Program nabídl témata umělé inteligence, duševního vlastnictví, kybernetické bezpečnosti, design managementu a dalších trendů světového exportu.

Konferenci o Exportní strategii ČR zahájil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. „Export byl vždy tahounem české ekonomiky. A chceme, aby tím tahounem nejen zůstal, ale aby v budoucnosti hrál ještě větší roli. Proto je třeba zaměřit se především na jeho kvalitu, která se promítá do vlastní přidané hodnoty. Abychom mohli hovořit o dlouhodobé prosperitě naší ekonomiky, musíme podporovat právě tvorbu vlastní přidané hodnoty a hledat nové národní šampiony, řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Ministr dále dodal: „Exportní strategii na příštích deset let jsme připravili, nyní se zaměřujeme na její implementaci. Mnoho z těchto opatření se týkají agentury CzechTrade, která představuje klíčový nástroj podpory exportu. Letos jsme společně otevřeli zahraniční kanceláře ve Lvově na Ukrajině, v texaském Austinu a posílili jsme kancelář v Londýně. Za několik dní plánuji otevřít kancelář v Rijádu v Saúdské Arábii a ve stejný měsíc otevřeme novou kancelář v Mnichově. Pracujeme také na otevření kanceláří v Manile na Filipínách, Ósace v Japonsku a v Soulu v Jižní Koreji. Pro následující tři roky připravujeme dalších pět destinací.“

Úvodní blok doplnil náměstek ministra financí Jiří Valenta a generální ředitel CzechTrade Radomil Doležal, který představil strategické směřování agentury CzechTrade v měnících se podmínkách včetně exportní strategie agentury pro příští tři roky. „Řada procesů a trendů posledního období zásadně mění podobu mezinárodních ekonomických a obchodních vztahů. Cílem každoročních byznysových setkání Future of Export je tyto nové fenomény doby zachytit a s pomocí expertů pro danou oblast prodiskutovat a současně i hledat v kontextu probíhajících změn vhodné scénáře pro firmy s ambicemi růst a expandovat do zahraničí,“ řekl Radomil Doležal, generální ředitel CzechTrade.

V hlavní části programu vystoupil David Müller, vrchní ředitel sekce Evropské unie a zahraničního obchodu Ministerstva průmyslu a obchodu na téma zvýšení globálních ambicí českých firem. O sektorové budoucnosti českého exportu mluvil Vladimír Degťar, ředitel sekce služeb pro exportéry CzechTrade.

Generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal | CzechTrade

K aktuálnímu tématu měnové politiky a Euru se vyjádřil Oldřich Dědek, bývalý člen bankovní rady ČNB, v současné době působící na Institutu ekonomie FSV UK. V programu nechybělo ani téma umělé inteligence a o jejím uplatnění v různých oborech mluvil odborník a CEO společnosti The Mama AI Jan Kleindienst.

Následující panelová diskuze byla doplněna o výsledky unikátního průzkumu, ze kterého vyplynulo, že pro 81 % firem je klíčem úspěchu v zahraničí kvalita produktu, 68 % uvádí cenu produktu a pro 35 % je to pak zákaznický servis, inovace a marketing. Z průzkumu také vyplynulo, že o slovo se hlásí mladá generace: 21 % firem vnímá, že své výrobky bude muset přizpůsobit mladé generaci. Dalších 64 % firem si uvědomuje, že bude potřeba sledovat trh a reagovat dle potřeb nastupující generace.

Kybernetickou bezpečnost ve firmě vnímá jako důležitou až velmi důležitou 88 % firem, na plno se jí ale věnuje jen necelá polovina z nich. Dále je z průzkumu zřejmé, že s umělou inteligencí pracuje už 27 % firem, nejčastěji ji využívá pro automatizaci zákaznického servisu, analýzu chování zákazníků nebo optimalizace cenové strategie. Rizika spojená s využíváním umělé inteligence vnímá 41 % firem. O těchto tématech diskutovali Jiří Černý, výkonný ředitel firmy Vizard společně s Dušanem Kožušníkem z firmy Compelson a podnikatelkou a business mentorkou Danou Bérovou.

Na letošní konferenci Future of Export Summit 2023 se představilo nové číslo magazínu Exportmag.cz | CzechTrade

Interaktivní částí konference, kde se mohli účastníci zapojovat svými otázkami, byly tři paralelní diskuzní bloky s odborníky. Každý účastník si mohl vybrat jeden ze tří zaměřených bloků: Design jako kritická součást produktu, Od startupu ke globálnímu exportérovi a Hrozby a příležitosti pro stabilní byznys. Největší zájem účastníci projevili o téma startupů. Všichni řečníci se shodli na tom, že základním stavebním kamenem pro úspěšnou expanzi je důkladná příprava, výběr kvalitního lokálního partnera a perfektní marketing. Velkou roli také hrají zkušenosti a znalosti trhu, kde může ve velké míře pomoci právě CzechTrade.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme