Kongresová turistika Brazílie se rychle zotavuje

Růst v segmentu kongresové a zážitkové turistiky v Brazílii zaznamenal v uplynulém roce téměř trojnásobnou tendenci v porovnání s rokem 2021.

Jedná se o pozitivní zprávu o obnovování vnitrostátní turistiky Brazílie, kterou pravděpodobně budou následovat obdobné tendence směrem k zahraničnímu cestovnímu ruchu.

Ilustrační fotografie

Dle údajů Ministerstva cestovního ruchu BFR organizace velkých akcí, kongresů, symposií a seminářů po celé zemi podpořila v prvním pololetí 2022 růst v segmentu obchodní turistiky o téměř trojnásobek v porovnání se stejným obdobím z loňského roku. Celkem se jednalo o přibližný obrat ve výši 4,8 miliardy BRL a kromě obchodní turistiky byl zaznamenán růst také v přidružených oblastech.

V některých měsících se segment vrátil nebo i překonal údaje z před-covidového období, což je také zapříčiněno zadrženou poptávkou. Lze předpokládat, že tento trend se promítne do dlouhodobějšího zájmu o zahraniční destinace vhodné pro kongresovou a incentivní turistiku – jako je např. Česká republika.

Exportní aliance? Staví vzorové chytré město, šíří slávu českého piva

Vhledem k celkové rozloze a počtu pořádaných akcí je Brazílie pověstná svými veletrhy a kongresy, a velká část brazilské klientely je proto zvyklá na tento druh společensko-obchodní kultury. Cestovní ruch spojený s pracovním obsahem se podílel celkem na 14,6 % všech cest uskutečněných v rámci země během roku 2021. Zároveň se jedná i o druhý nejčastější důvod cest cizinců do Brazílie. Z pohledu kongresové a obchodní turistiky jsou nejčastějšími destinacemi velkoměsta São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre a Brasília.

Segment kongresové a incentivní turistiky představuje významnou příležitost pro české poskytovatele služeb (hotely, cest. kanceláře apod.) s ohledem na služby poptávané pro velké skupiny účastníků. Současně se jedná i o příležitost pro firmy, které nabízejí technologická řešení s přidanou hodnotou v oblasti pořádání těchto administrativně i organizačně náročných cest.

Generální konzulát v São Paulu spolu se zahraniční kanceláří agentury CzechTourism tyto tendence sledují a reagují na ně. Takto se v listopadu 2022 konala incomingová mise složená ze zástupců brazilských cestovních kanceláří, kteří navštívili Česko a seznámili se s nabídkou místních subjektů

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v São Paulu (Brazílie). Autor: Filip Vavřínek, ekonomický specialista.

• Teritorium: Amerika | Brazílie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme