Kongresové akce v Praze již 15 let podporuje Prague Convention Bureau

Hlavní město České republiky se dlouhodobě řadí mezi nejoblíbenější kongresové destinace světa. S pořádáním kongresů a konferencí pomáhá organizátorům akcí z celého světa Prague Convention Bureau.

Organizace, která se stará o propagaci Prahy jakožto kongresové destinace, slaví 3. dubna 15 let od svého založení. Za dobu své existence získala do stověžaté Prahy téměř tisícovku kongresů a konferencí, kterých se zúčastnilo více než 420 tisíc delegátů.

Ilustrační fotografie

Prague Convention Bureau bylo založeno členskými subjekty a navázalo na činnost Pražské asociace kongresové turistiky (PAKT). V současné době čítá členská základna Prague Convention Bureau na 60 subjektů z řad hotelů, profesionálních organizátorů akcí, kongresových center, restaurací a společenských prostor a poskytovatelů návazných služeb (dopravci, dodavatelé AV techniky, cateringové společnosti a mnoho dalších).

Kongresy dávají Praze miliardy

Za posledních 15 let se Prague Convention Bureau spolu s partnery podílelo na získání celkem 846 kongresů, konferencí a korporátních akcí. Těch se zúčastnilo celkem 420 436 delegátů, kteří vygenerovali přes jeden milion pokojonocí. Při průměrné ceně hotelového pokoje, která činila za posledních deset let 1 960 korun, se tak jednalo o příjem dosahující bezmála dvou miliard korun, a to pouze z realizovaného ubytování. Při započtení ostatních návazných služeb čerpaných v destinaci jsou ekonomické přínosy daleko vyšší.

Se získáváním mezinárodních kongresů a konferencí významně napomáhá též Ambassador Program Prague Convention Bureau. Ten slouží jako základna pro takzvané kongresové ambasadory, tedy profesory, vědce, lékaře a další odborníky, kteří vystupují jako odborní garanti pro akce mířící do Prahy. Ambassador Program představilo Prague Convention Bureau již dva roky po svém založení. V rámci programu se ve spolupráci s hlavním městem Prahou též každoročně udílejí Ambassador Awards významným akcím a jejich ambasadorům, kteří výrazně napomohli kongresovému průmyslu Prahy a šíření know‑how v daném oboru.

Granty s jistotou návratnosti

Prague Convention Bureau kromě hlavního města Prahy spolupracuje též s dalšími organizacemi, které se zabývají kongresovým průmyslem či cestovním ruchem obecně. Mezi dlouhodobé partnery patří například Prague City Tourism, agentura CzechTourism a Czech Convention Bureau či Letiště Praha. Tato síť úzce spolupracujících subjektů pomáhá vytvořit ideální prostředí pro získávání mezinárodních akcí a též prezentovat destinaci jednotně.

Ilustrační fotografie

„I přes poslední tři velmi složité roky, kdy organizaci kongresů a konferencí komplikovala či přímo znemožňovala pandemická situace, se nám dařilo do Prahy získávat významné mezinárodní akce. Díky těm se dostalo k místním expertům napříč různými obory neocenitelné know‑how, které by jen složitě a nákladně získávali jinými cestami,“ říká Roman Muška, ředitel Prague Convention Bureau.

A pokračuje: „V získávání kongresů a konferencí nám vedle dalších nástrojů pomáhají významně i granty pro odvětví kongresového průmyslu, které jsou vypisovány každoročně již od roku 2014. Za tu dobu hlavní město Praha poskytlo podporu zhruba 150 významným mezinárodním kongresům. Finanční prostředky investované městem ve formě grantů se následně mnohonásobně vracejí zpět do destinace v podobě útrat jednotlivých kongresových delegátů. Tyto útraty jsou navíc mnohonásobně vyšší než ty realizované běžnými volnočasovými turisty.“

Propagace za pět milionů eur

Ke sledování vývoje kongresového průmyslu v Praze slouží Prague Convention Bureau řada analytických nástrojů. Jedním z nich je i pravidelný sběr statistických údajů. „Jakožto jediná organizace na území hlavního města Prahy sbíráme komplexní data mapující kongresový průmysl v destinaci. Sledujeme nejen počty akcí a delegátů, ale též rozložení lokálních a mezinárodních akcí, typ a zaměření akce či zdrojové trhy,“ dodává Roman Muška.

Statistická data pak slouží nejen ke zpětnému zhodnocení výkonu kongresového průmyslu, ale též ke stanovení budoucích aktivit Prague Convention Bureau. I díky sběru těchto dat tak mohla být v loňském roce představena nová střednědobá strategie směřování kongresové Prahy.

Kromě jiného pomáhá Prague Convention Bureau organizátorům akcí i se získáním podpůrných dopisů a záštit a též kongresového jízdného – tedy jízdného na pražskou hromadnou dopravu pro účastníky kongresů a konferencí zdarma. Takovouto podporu poskytlo za posledních 15 let Prague Convention Bureau celkem 430 akcím.

Organizátoři mohou též čerpat z široké mediální databáze Prague Convention Bureau, která jim spolu s tiskovým servisem zajistí mediální pokrytí pro jejich akci jak lokálně, tak mezinárodně. Za dobu své existence Prague Convention Bureau prezentovalo kongresovou Prahu a akce v ní konané prostřednictvím více než 3 400 článků v českých i zahraničních médiích v hodnotě přesahující 5 milionů eur, respektive více než 127 milionů korun.

Převzato z časopisu Komora. Autorka článku: Hana Krejbichová

Doporučujeme