Konjunktura cestovního ruchu v Řecku nabízí prostor i pro české firmy

Ve dnech od 8. do 11. února 2019 proběhl v Athénách 14. ročník mezinárodního veletrhu zásobování a vybavení pro hotely a podniky veřejného stravování HO.RE.CA. 2019. Mezi vystavovateli nechyběli ani řečtí zástupci českého piva a skla. Veletrh se díky růstu cestovního ruchu do Řecka stále rozvíjí, jeho úroveň stoupá a řadí se k nejvýznamnějším svého druhu na Balkáně.

Vysokou úroveň mají i další oborové veletrhy společnosti FORUM S.A. jako je XENIA, ARTOZA, FOOD EXPO, FOODTECH a další. Svým rozsahem a návštěvností by byly vhodnou příležitostí pro prezentaci českých firem.

Na mezinárodním veletrhu zásobování a vybavení pro hotely a podniky veřejného stravování HO.RE.CA. 2019 – HOtely-REstaurace-CAfee představilo své zboží a služby 550 vystavovatelů. Moderní athénské výstaviště METROPOLITAN Expo jim nabídlo výstavní plochu o rozloze 50 tisíc m2. Spolu s veletrhem proběhla také řada doprovodných akci jako například Beer & Spirit Show, Coffee Events, Web Hotel, Gastronomy Forum a další. Počet návštěvníků překročil 125 tisíc.

Mezi vystavovateli tradičně nechyběli ani řečtí zástupci českého zboží. Ve zvláštním pavilonu věnovaném nápojům se důstojně představila společnost AMPERIADIS BEERS. Ta je výhradním zástupcem náchodského pivovaru Primátor pro Řecko, distribuuje značky několika dalších českých pivovarů a na prestižní soluňské adrese firma provozuje tradiční restauraci „U Fleků“.

České sklo firmy Crystalex, které do Řecka již po řadu let dováží společnost OGATIS, představil na svém stánku její zákazník – firma Sarris Panagiotis & Co. Ltd., dodavatel vybavení pro hotely a restaurace.

Úroveň veletrhu HO.RE.CA. má vzestupnou tendenci a potvrzuje, že kavárny, podniky veřejného stravování a cestovního ruchu a s nimi související obory díky rostoucímu incomingu do Řecka posilují své postavení a tento rezort je tahounem řecké ekonomiky. Lze konstatovat, že všechny obory svázané nějakým způsobem s turistikou, představují v Řecku příležitost pro české firmy. Jsou si toho dobře vědomy jak místní, tak i zahraniční firmy, a proto nezbytnou podmínkou je velmi vysoká úroveň a konkurenceschopnost nabízených služeb nebo produktů. Níže je uveden výběr z veletrhů, které mohou případným zájemcům poskytnout obrázek o trhu nebo se stát vstupní branou k rozšíření obchodních aktivit do Řecka.

Zájem o cestovní ruch vedl v roce 2017 pořadatele výstav, společnost FORUM S.A. k oživení veletrhu vybavení pro hotely XENIA (23.–25. 11. 2019), který v průběhu hospodářské krize zanikl. Vysokou úroveň mají také další tradiční oborové mezinárodní veletrhy společnosti FORUM jako je mezinárodní veletrh pečiva a pekařství ARTOZA (22.–25. 2. 2019) či potravin a nápojů FOOD EXPO (16.–18. 3. 2019). Novinkou bude v roce 2019 veletrh technologií na výrobu potravin FOODTECH (12.–14. 10.), od kterého si organizátoři slibují, že vyplní mezeru na trhu výstavnictví. Všechny veletrhy společnosti se konají na athénském výstavišti METROPOLITAN Expo v bezprostřední blízkosti Athénského mezinárodního letiště.

Zástupci velvyslanectví pravidelně navštěvují veletrh HO.RE.CA. i další veletrhy společnosti FORUM. Mohli se tak přesvědčit, že mají vysokou kvalitu i návštěvnost a byly by proto dobrou příležitostí pro prezentaci českých výrobků a služeb na řeckém trhu. Zastupitelský úřad ČR v Athénách je připraven pomoci zájemcům o účast nebo udělit záštitu případné české expozici.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Athénách (Řecko). Autoři: Milan Fischer, zástupce velvyslance, Jitka Chromcová, asistentka pro obchodní, ekonomickou a politickou agendu.

• Teritorium: Evropa | Řecko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme