Konkurenceschopnost: Česko je v Evropě šestnácté. Ujíždí mu vlak

Konkurenceschopnost České republiky letos opět snižuje nedostatečná infrastruktura, nedostatek kvalifikované pracovní síly, stav institucí a zaostávání v informačních technologiích. Vyplývá to ze Zprávy o mezinárodní konkurenceschopnosti (The Global Competitiveness Report 2018 – 2019) Světového ekonomického fóra.Pozitivní zprávou je, že si Česká republika udržela pozici na hranici třetí a čtvrté desítky zemí světa a je na špici středoevropských zemí. V letošním žebříčku zaujala mezi sledovanými 140 zeměmi světa 29. místo. Následována je Polskem (37.), Slovenskem (41.) a Maďarskem (48.). V Evropě patří ČR šestnáctá příčka, v rámci EU je třináctá (před Českem jsou také Švýcarsko, Norsko a Island).

Špatnou zprávou je, že za zeměmi západní Evropy zaostává s výjimkou makroekonomické stability ve všech dalších jedenácti ukazatelích. „Vlak nejlepších nám ujíždí. Situace se oproti loňsku v zásadě nezměnila,“ říká prezident České manažerské asociace (ČMA) uvedl Pavel Kafka. ČMA se v tuzemsku již řadu let podílí na sběru dat pro WEF.

Asociace dlouhodobě poukazuje na nutnost posílení pozice ČR v mezinárodní konkurenceschopnosti. „Není čas opíjet se naším stávajícím kvantitativním růstem, když kvalita růstu pokulhává,“ doplňuje Pavel Kafka.

Na skutečnost, že ČR zaostává za vyspělými ekonomikami poukázala už říjnová konference ČMA při zahájení Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Manažeři a podnikatelé na ní upozornili, že Česku chybí komplexní plán přechodu na technologické znalostní centrum Evropy, což by zahrnovalo i zásadní modernizaci školství.

Zaostáváme v tom, co je moderní

Podle ČMA by se měli Češi soustředit například na autonomní automobily, budování vysokorychlostních tratí či podporu nanotechnologií a dalších moderních technologií.

Názor asociace potvrzuje i letošní zpráva WEF. Podle ní ztrácí Česko například v oblasti optického připojení k internetu, které je považováno za technologii budoucnosti. Slábne aktivita v oblasti informačních technologií, což naznačuje i klesající podíl vývozů high-tech výrobků jako jsou letecké a kosmické produkty, počítačové zařízení, elektronika a telekomunikace.

Za EU 15 zaostává Česko ve výdajích veřejného sektoru na výzkum a vývoj. Ačkoli došlo u tuzemských firem k posunu, stále u nich chybí dostatečné využití high-tech technologií či vlastních patentů.

„Česká republika si udržela svou minulou pozici mezi 140 hodnocenými zeměmi, které reprezentují 99 procent světového HDP. Při srovnání s cíli našich strategií je to ale málo,“ upozorňuje prezident ČMA. Bolavým místem ČR jsou podle zprávy WEF také instituce, zejména břemeno administrativní zátěže a přizpůsobivost vlády budoucím impulzům.

„Nízká inovační schopnost ČR souvisí s naším postavením ekonomiky s poměrně nízkou přidanou hodnotou výroby. Dochází sice k postupné sofistikaci výroby, stále však nadnárodní společnosti vyhledávají Česko zejména pro jeho levnou byť kvalifikovanou pracovní sílu. Nacházíme se v „pasti středně rozvinuté ekonomiky“. Způsobem, jak z této pasti uniknout, je vytvoření podmínek pro mobilizaci domácího kapitálu. Tyto podmínky zahrnují zejména zkvalitnění vzdělávacího systému a zlepšení infrastruktury, včetně infrastruktury digitální. Do těchto oblastí by vláda měla napřít své úsilí,“ shrnuje hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda.


Redakčně upravená tisková zpráva ČMA

Doporučujeme