Kontejnery začala firma Kovobel z Domažlic vyvážet do Mexika, odsud míří dál do Jižní Ameriky

Výrobní družstvo Kovobel chce s pomocí agentury CzechTrade export rozšířit do Chile, Kolumbie a Peru. Firma s tradicí delší než půl století navázala klíčové osobní kontakty na veletrhu.

Kontejner Kovobel Na tradici téměř půl století navazuje výrobní družstvo Kovobel, které bylo založeno v roce 1966 v Bělé nad Radbuzou. Jedním z důvodů jeho založení byla tehdy snaha o řešení problému nedostatku pracovních míst v pohraničním regionu. Výrobní program byl od počátku zaměřen na menší stavební a zemědělskou techniku. 

Již v roce 1968 se podnik začal věnovat výrobě technologií pro klecový chov drůbeže, který patří k jeho hlavním výrobním programům dodnes. Na změnu politického a ekonomického prostředí v roce 1989 dokázala firma zareagovat restrukturalizací a zefektivněním všech činností.

O necelých 10 let později pak družstvo Kovobel rozšířilo výrobní program o skládací skladovací kontejnery, které tvoří druhou významnou část jeho produkce. Program zaměřený na chov drůbeže byl postupně rozšířen o kompaktní voliérové systémy a podestýlkové technologie.

 Co jsou výrobní družstva

První družstva byla založena v polovině 19. století ve Velké Británii. V západní Evropě jich nyní působí na 160 tisíc. V Česku v současnosti sdružuje Svaz českých a moravských výrobních družstev (SČMVD) více než dvě stovky podniků, které dávají práci asi 30 tisícům zaměstnanců. Zhruba polovina těchto družstev vyváží.

Družstva jsou velmi flexibilní a motivují své zaměstnance, kteří mají v družstvu podíl, na ekonomických výsledcích společnosti. Na založení družstva stačí jen pět zakladatelů, jejich podíly se mohou lišit. Družstva mohou mít neomezený počet spoluvlastníků a při příchodu nebo odchodu nového člena se nemusí provádět změna v obchodním rejstříku tak, jak tomu je v případě společnosti s ručením omezeným.

Členem může být jak fyzická, tak právnická osoba. Družstvo může vlastnit nebo kupovat jiné podniky. Velká část činnosti družstva se řídí stanovami, které si družstevníci ve značné míře sami určují.

V roce 2003 družstvo soustředilo veškeré své výrobní a obchodní aktivity kolem nového sídla společnosti v Domažlicích.

Společnost Kovobel patří mezi tradiční exportéry. V éře před rokem 1989 vyvážela především do zemí tehdejší RVHP (Rady vzájemné hospodářské pomoci), které sousedily s někdejším Československem. Po roce 1989 firma export rozšířila také do zemí Evropské unie a dalších států.

V zahraničí přes obchodní partnery

Kovobel, výrobní hala„Konečným spotřebitelům dodáváme skládací skladovací kontejnery pouze v tuzemsku. Jinak máme ve všech zemích, kam směřují naše dodávky, obchodní partnery, kteří u nás kontejnery nakupují a následně je distribuují v teritoriích své působnosti,“ vysvětluje obchodní strategii Emil Beber, předseda představenstva společnosti.

Na celkovém obratu družstva přesahujícího 245 milionů korun se export v loňském roce podílel 76 procenty. Produkty z Domažlic, které vytváří 75 zaměstnanců, se vyvážejí na Slovensko, do Německa, Polska, Maďarska, Rakouska, Velké Británie, Francie, Nizozemska, Belgie, Švédska, Finska, Dánska, Norska, Itálie, Chorvatska, Kanady, JAR, pobaltských států i USA.

Jednotlivé vývozy směřovaly i do dalších teritorií. Dnes je Kovobel největším výrobcem kontejnerů v Evropě.
• Teritorium: Amerika | Mexiko | Zahraničí