Kontejnery začala firma Kovobel z Domažlic vyvážet do Mexika, odsud míří dál do Jižní Ameriky

Výrobní družstvo Kovobel chce s pomocí agentury CzechTrade export rozšířit do Chile, Kolumbie a Peru. Firma s tradicí delší než půl století navázala klíčové osobní kontakty na veletrhu.

Na tradici téměř půl století navazuje výrobní družstvo Kovobel, které bylo založeno v roce 1966 v Bělé nad Radbuzou. Jedním z důvodů jeho založení byla tehdy snaha o řešení problému nedostatku pracovních míst v pohraničním regionu. Výrobní program byl od počátku zaměřen na menší stavební a zemědělskou techniku. 

Kontejner Kovobel

Již v roce 1968 se podnik začal věnovat výrobě technologií pro klecový chov drůbeže, který patří k jeho hlavním výrobním programům dodnes. Na změnu politického a ekonomického prostředí v roce 1989 dokázala firma zareagovat restrukturalizací a zefektivněním všech činností.

O necelých 10 let později pak družstvo Kovobel rozšířilo výrobní program o skládací skladovací kontejnery, které tvoří druhou významnou část jeho produkce. Program zaměřený na chov drůbeže byl postupně rozšířen o kompaktní voliérové systémy a podestýlkové technologie.

Co jsou výrobní družstva

První družstva byla založena v polovině 19. století ve Velké Británii. V západní Evropě jich nyní působí na 160 tisíc. V Česku v současnosti sdružuje Svaz českých a moravských výrobních družstev (SČMVD) více než dvě stovky podniků, které dávají práci asi 30 tisícům zaměstnanců. Zhruba polovina těchto družstev vyváží.

Družstva jsou velmi flexibilní a motivují své zaměstnance, kteří mají v družstvu podíl, na ekonomických výsledcích společnosti. Na založení družstva stačí jen pět zakladatelů, jejich podíly se mohou lišit. Družstva mohou mít neomezený počet spoluvlastníků a při příchodu nebo odchodu nového člena se nemusí provádět změna v obchodním rejstříku tak, jak tomu je v případě společnosti s ručením omezeným.

Členem může být jak fyzická, tak právnická osoba. Družstvo může vlastnit nebo kupovat jiné podniky. Velká část činnosti družstva se řídí stanovami, které si družstevníci ve značné míře sami určují.

V roce 2003 družstvo soustředilo veškeré své výrobní a obchodní aktivity kolem nového sídla společnosti v Domažlicích.

Společnost Kovobel patří mezi tradiční exportéry. V éře před rokem 1989 vyvážela především do zemí tehdejší RVHP (Rady vzájemné hospodářské pomoci), které sousedily s někdejším Československem. Po roce 1989 firma export rozšířila také do zemí Evropské unie a dalších států.

V zahraničí přes obchodní partnery

„Konečným spotřebitelům dodáváme skládací skladovací kontejnery pouze v tuzemsku. Jinak máme ve všech zemích, kam směřují naše dodávky, obchodní partnery, kteří u nás kontejnery nakupují a následně je distribuují v teritoriích své působnosti,“ vysvětluje obchodní strategii Emil Beber, předseda představenstva společnosti.

Kovobel, výrobní hala

Na celkovém obratu družstva přesahujícího 245 milionů korun se export v loňském roce podílel 76 procenty. Produkty z Domažlic, které vytváří 75 zaměstnanců, se vyvážejí na Slovensko, do Německa, Polska, Maďarska, Rakouska, Velké Británie, Francie, Nizozemska, Belgie, Švédska, Finska, Dánska, Norska, Itálie, Chorvatska, Kanady, JAR, pobaltských států i USA.

Jednotlivé vývozy směřovaly i do dalších teritorií. Dnes je Kovobel největším výrobcem kontejnerů v Evropě.

V rámci posílení svých obchodních aktivit družstvo založilo dceřinou společnost v Polsku – Kovobel Polska ve městě Raszyn. Jejím cílem bylo zjednodušit administrativní řízení při exportech technologických zařízení pro chov drůbeže. Nicméně kvůli problémům s odbytem zařízení pro chov drůbeže v celé EU, kde se začaly zpřísňovat předpisy pro chov těchto zvířat ve prospěch větší pohody nosnic, se domažlická společnost loni rozhodla svoji dceřinou společnost v Polsku uzavřít.

O to více se jí však daří ve vývozu kontejnerů. V loňském roce výrobní družstvo Kovobel úspěšně vstoupilo na mexický trh, kam proniklo především díky dlouhodobé spolupráci se zahraniční kanceláří CzechTrade v Mexiku.

„Zásadním krokem pro Kovobel byla účast na stánku CzechTrade na veletrhu The Green Expo v Mexico City, spojená s asistenční službou vyhledání potenciálních partnerů v teritoriu a ověření jejich zájmu o spolupráci,“ popisuje úspěšnou kooperaci Miroslav Manďák, vedoucí zahraniční kanceláře CzechTrade v Mexico City.

Veletrh otevřel nové teritorium

Právě účast na veletrhu byla pro úspěch firmy klíčová. „Důvodem účasti bylo mimo jiné i specifické podnikatelské prostředí v Mexiku, kde je většina obchodních vztahů udržována na osobní úrovni, a účast na veletrzích je ideální příležitostí k získání většího množství kontaktů na potenciální partnery,“ dodává Miroslav Manďák.

Česká firma nabídla na veletrhu speciální produkt, který odpovídal jeho zaměření na oblast životního prostředí. „Rozhodli jsme se vystavit náš kontejner v provedení se záchytnou vanou pro skladování nebezpečných látek,“ říká Emil Beber.

Emil Beber, Kovobel

„Velký zájem mexických firem i ostatních návštěvníků veletrhu o tento výrobek překonal naše očekávání. Získali jsme několik desítek kontaktů, přičemž dvanáct firem jsme vyhodnotili jako potenciální partnery,“ vyčísluje. Jedna z kontaktovaných firem se nakonec stala distributorem Kovobelu v Mexiku.

„Pro export do Mexika, ale i do dalších vybraných zemí střední a jižní Ameriky jsme se rozhodli proto, že v těchto zemích nejsou při dovozech z EU uplatňovány tarifní překážky obchodu. Na začátku bylo nejtěžší vytipovat vhodného mexického obchodního partnera, který by akceptoval naši obchodní strategii pro realizaci dodávek,“ dodává Emil Beber.

První dodávka do Mexika se však počátkem loňského roku neobešla bez problémů. Na mexické celnici vznikly potíže, nakonec se je však podařilo přímo na místě vyřešit. Další dodávky pak již neprovázely žádné komplikace.

Podle zástupců firmy z Domažlic má vývoz do této země ještě rezervy. „V loňském roce se export do Mexika nerozvíjel úplně podle našich představ. Proto jsme letos v březnu našeho dealera ve spolupráci se zahraniční kanceláří agentury CzechTrade navštívili a dohodli se na přijetí určitých opatřeních. Věříme, že při jejich dodržení se situace letos podstatně zlepší,“ konstatuje Emil Beber.

Kovobel

Mexiko by pro firmu nemělo být posledním exportním cílem v regionu. V současnosti jedná o vývozu kontejnerů do Chile, Kolumbie a Peru.

Kovobel přitom nehledá nové trhy jen na jihu Ameriky. S pomocí CzechTrade se nedávno prosadil také v Austrálii. Pracovníci zastoupení v Sydney na základě znalosti místního prostředí oslovili firmu, která na tamním trhu již více než deset let velice úspěšně zastupuje kopřivnickou automobilku Tatra.

Zástupce podniku nejprve projevil zájem vystavovat několik kontejnerů na největším strojírenském a důlním veletrhu v Mackay, aby si tak ověřil případný zájem místních firem. Protože se kontejnery prodaly obratem ještě v průběhu prvního výstavního dne, rozhodl se jednatel australské firmy českého výrobce navštívit.

Po jednodenní návštěvě Domažlic a návratu zpět do Austrálie následovala objednávka za více než 2,5 milionu korun. Momentálně se australský obchodní partner chystá vystavovat kontejnery na veletrhu Dowerin Machinery Field Day letos v srpnu.

• Teritorium: Amerika | Mexiko | Zahraničí

Doporučujeme