Kontrolní hlášení k DPH: Nepříjemná novinka s tvrdými sankcemi

Snaha ministerstva financí zefektivnit výběr daní vede k celé řadě nových opatření, která by poplatníci neměli přehlédnout. Jedním z nich je i povinnost zasílat správci daně kromě přiznání také tzv. kontrolní hlášení k DPH, která bude platit od 1. ledna 2016. Pokud zapomenete, hrozí vám přísné postihy.

Hlášení nenahrazují klasická přiznání, jsou pouze jejich doplňkem. Jedná se vlastně o kontrolní výkazy o všech přijatých i vydaných fakturách.

Údaje z vystavených a přijatých daňových dokladů nejsou žádnou novinkou. Ti, co platí daň z přidané hodnoty, je musejí evidovat i v současnosti. Rozdíl je pouze v tom, že bude potřeba zasílat údaje berním úředníkům. Vyplnění přehledného interaktivního formuláře (viz níže) ovšem bude jednoduché a nemělo by podnikatelům komplikovat život.

Součástí kontrolního hlášení bude kromě výše DPH a základu daně například daňové identifikační číslo dodavatele a odběratele či či den, kdy má plátce povinnost přiznat DPH (tzv. datum zdanitelného plnění).

Podrobnosti najdete ve formuláři Kontrolní hlášení k DPH na internetových stránkách finanční správy.

Datové schránky? Možná přežitek

Povinností plátců daně bude posílat hlášení elektronicky. Státní správa zatím zvažuje, zda bude možné vyhnout se podáním přes datovou schránku – a to přesto, že povinností firem coby plátců DPH v ČR je datovou schránku (DS) mít. Podrobnosti se zástupci firem dozvědí v dalších měsících.

„Pokud jde o způsob podávání, tak o tom ještě v současné době diskutujeme,“ potvrdila iHned.cz mluvčí generálního finančního ředitelství Petra Petlachová.

Ministerstvo financí navíc navrhuje, aby od ledna 2016 nebylo možné přiznání k DPH přes DS podávat vůbec. Důvodem je nedostatečná kapacita schránek. Maximální velikost zprávy, kterou lze prostřednictvím systému odeslat, je totiž pouze 10 MB.

Novelu zákona, jež umožní, aby bylo možné DPH přiznávat nikoli přes DS, ale pouze prostřednictvím daňového portálu Generálního finančního ředitelství (GFŘ), ovšem musejí nejdříve schválit poslanci.

Lhůty a postihy

Firmy, tedy právnické osoby, budou povinny odesílat kontrolní hlášení jednou měsíčně. Také u podnikatelů (fyzických osob) je rozhodující lhůta, v níž podávají daňové přiznání. Znamená to, že kvartální plátci podají hlášení jednou za čtvrtletí. Ti, co odvádějí daň dvanáctkrát za rok, pak jednou za měsíc, a to nejpozději do 25. dne od skončení zdaňovacího období.

Termín, dokdy je možné formulář odevzdat u čtvrtletních plátců, je opět stanoven nejpozději na 25. den po uplynutí příslušného čtvrtletí. Budete-li tedy platit DPH za leden až březen 2016, musíte vyplněný interaktivní formulář odeslat do 25. dubna 2016.

Pokuty a sankce za případné opominutí nejsou zanedbatelné. V případě, že dodáte kontrolní hlášení později než v řádném termínu, a to sami od sebe, aniž byste byli berními úředníky vyzváni, zaplatíte pokutu ve výši tisíc korun .

Na deset tisíc se sankce vyšplhá, pokud formulář dodáte v náhradní lhůtě na vyzvání úřadu. A ještě vyšší postih hrozí těm, co nepodají tzv. opravné či následné hlášení. To, že je původní potřeba doplnit či opravit, vám opět oznámí finanční úřad. Budete-li ho ignorovat, zaplatíte až 30 tisíc korun.

Pokud tak neučiníte ani v náhradní lhůtě a na výzvu finanční správy (FS), můžete být potrestáni i pokutou ve výši 50 tisíc. Stejná sankce vám hrozí, jestliže na základě výzvy správce daně nezměníte nebo nedoplníte do opravného hlášení správné a pravdivé údaje.  Pokutu vám může FS uložit nejpozději do 3 let.

Zmíněné postihy jsou například na rozdíl od nepodání přiznání k dani z příjmu či jejího nezaplacení velmi citelné, plátci DPH by si tedy měli výše uvedené termíny pečlivě hlídat.

Kdy hlášení nepodávat?

Hlášení nemusejí podnikatelé podávat, pokud nejsou plátci DPH nebo jsou pouze tzv. identifikovanou osobou (tedy plátci daně v zahraničí, kteří v Česku DPH neplatí).

Teoreticky se ovšem můžete kontrolnímu hlášení vyhnout, i pokud jste pravidelnými poplatníky.

„Kontrolní hlášení nemusíme podávat, pokud jsme neuskutečnili ani nepřijali za zdaňovací období žádné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (reverse charge), neuplatňujeme nárok na odpočet daně a neuskutečnili jsme žádná plnění, nanejvýš jen plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet DPH,“ doplňují zástupci GFŘ.  

Poněkud složitá formulace v podstatě znamená, že se vás kontrolní hlášení netýká, pokud jste v daném období neuskutečnili žádnou transakci, jež podléhá placení DPH – ať už v běžném režimu či v režimu přenesení daňové povinnosti reverse charge.

Jakub Procházka

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby

Doporučujeme