Kontroloři Finanční správy se zaměří na služby typu Uber

Finanční správa připomíná daňovým subjektům poskytujícím přepravu osob prostřednictvím mobilních aplikací – službám jako jsou Uber, Liftago, Taxify (Bolt) a další – na nezbytnost plnění daňových povinností. Týká se o daně z příjmů, daně z přidané hodnoty a silniční daně.

Pokud by daňové povinnosti za některá zdaňovací období nebyly splněny, doporučuje Finanční správa těmto firmám co nejdříve podat chybějící daňová přiznání a uhradit daň. Tímto postupem se vyhnou sankcím, které jim v rámci kontrolní činnosti mohou být následně vyměřeny.

Úřad alternativní dopravce varoval, že má k dispozici data, podle nichž může případné neplnění daňových povinností zjistit.„Snažíme se jít cestou prevence a i touto cestou daňové subjekty upozornit, aby si své povinnosti splnily dříve, než od finančních úřadů dostanou výzvy k jejich plnění. Poskytovatelé přepravních služeb přes elektronické platformy mají k dispozici metodiku, ve které je dopodrobna rozepsáno, jaké daňové povinnosti a kdy musí plnit,“ říká generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

V rámci své analytické činnosti získává Finanční správa informace o příjmech poplatníků, kteří podnikají skrze elektronické platformy a má tedy k dispozici data, na základě kterých je schopna ověřit, jestli si daňový subjekt splnil nebo nesplnil své daňové povinnosti.

Společnosti typu Uber nebo Taxify jsou dlouhodobě kritizovány za to, že obcházením některých povinností vytvářejí ostatním přepravcům podnikajícím v oblasti taxislužeb nekalou konkurenci.

Redakčně upravená tisková zpráva Finanční správy

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby

Doporučujeme