Kontroly pod kontrolou. Podnikatelé často nevědí, na co mají právo

Kontroly ze strany různých státních institucí jsou pro řadu podnikatelů černou můrou. Ani ne tak proto, že by se svým povinnostem záměrně vyhýbali, spíše mají pocit, že je jich hodně, jsou nepřehledné a někdy i zbytečné. Často podnikatelé také nevědí, jak se při kontrolách chovat, na co mají právo a jaké jsou jejich povinnosti vůči kontrolním orgánům.

Odbor legislativy, práva a analýz Úřadu Hospodářské komory (dále jen HK ČR) v minulých letech pro své členy i širokou podnikatelskou veřejnost připravil na webových stránkách HK ČR materiály o kontrolách, se kterými se podnikatelé nejčastěji mohou při svém podnikání setkat. Ve formě příruček byly sepsány základní informace o kontrole živnostenské, daňové, finanční a o kontrolách prováděných Státním úřadem inspekce práce, Českou obchodní inspekcí a Správou sociálního zabezpečení.

V roce 2018 se HK ČR rozhodla příručky aktualizovat a sloučit do jedné příručky „Kontroly pod kontrolou“ (3,2 MB)), neboť až na daňovou kontrolu mají všechny ostatní společný právní základ, a to je kontrolní řád. HK ČR aktualizovala k letošnímu roku statistické údaje, které jsou rozhodně zajímavé. A tak se podnikatelé z příručky mohou dozvědět nejen, jak jednotlivé druhy kontrol probíhají, ale i např. kolik kontrol se na konkrétních úsecích uskutečnilo, jaká byla nejčastější pochybení podnikatelů a kolik bylo jednotlivými kontrolními orgány uloženo pokut, případně v jaké výši.

Aby HK ČR problematiku podnikatelům co nejvíce a prakticky přiblížila, rozhodla se připravit sérii seminářů s odborníky z konkrétních kontrolních orgánů. Semináře se uskutečnily koncem října a v první polovině listopadu letošního roku. Daňové kontroly se po odborné stránce ujal Václav Čepelák, ředitel Odboru daňového procesu, Sekce právní z Generálního finančního ředitelství.

Veškeré příručky HK ČR

Daňová kontrola je upravena v daňovém řádu, a tak se od ostatních druhů kontrol významně liší jak v oprávněních kontrolorů, tak i ve lhůtách a prostředcích, které mohou používat kontroloři i kontrolovaní, v jejich právech a povinnostech. Václav Čepelák účastníky semináře brilantně provedl všemi úskalími daňové kontroly a velmi pružně reagoval na všechny dotazy podnikatelů.

Práva kontrolora

Následující seminář se týkal živnostenské kontroly a přednášejícími byli Karel Svitavský, vedoucí oddělení kontrolně metodického Odboru živnostenského a občanskosprávního Magistrátu hl. m. Prahy, a Michaela Poslušná z Živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 7. Kromě jiného se zúčastnění podnikatelé dozvěděli, že živnostenská kontrola často spolupracuje s Českou obchodní inspekcí a Státním úřadem inspekce práce.

Následující seminář byl zaměřen právě na kontroly těchto úřadů. Ze Státního úřadu inspekce práce přednášela Alžběta Kellnerová, vedoucí úseku právního, a z České obchodní inspekce Vlastimil Turza, vedoucí právního oddělení. A tak si účastníci mohli uvědomit rozdíly v předmětu kontroly. Účastníci se také dozvěděli, že často kontroloři z těchto úřadů chodí neohlášeně, proč tomu tak je a jak by měli v takových situacích postupovat. Zajímavé bylo zjištění, že se opravdu podnikatelé mohou setkat i s falešnými kontrolory a že je zcela v pořádku zavolat na příslušný úřad a totožnost kontrolora si ověřit.

Účastníci všechny semináře hodnotili jako přínosné a užitečné pro své podnikání. Velmi vysoko hodnotili přednášející, zejména oceňovali jejich profesionalitu a schopnost rychle reagovat na otázky.

Ze seminářů vyplynulo, že ze strany podnikatelů je o vzdělávací semináře zájem, a to nejen z oblasti kontrol. Proto HK ČR připravuje jednak opakování série seminářů o kontrolách i celou řadu nových seminářů na rok 2019.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Kateřina Kozáková

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme