Konzultace k aktualizaci digitálního práva obchodních společností

Nová konzultace Evropské komise, cílící na malé a střední podniky, souvisí s iniciativou v oblasti práva obchodních společností nazvanou „Aktualizace práva obchodních společností“, kterou Komise plánuje přijmout počátkem roku 2023.

Komise zvažuje možné způsoby, jak zlepšit na úrovni EU přístup k informacím o společnostech ve vnitrostátních obchodních rejstřících, usnadnit expanzi na trhy jiných členských států a snížit administrativní zátěž tím, že se společnostem umožní (bez dalších formalit) využívat přímo informace, které jsou o společnostech vedeny ve vnitrostátních obchodních rejstřících, například při zakládání dceřiných společností nebo poboček nebo při komunikaci s orgány nebo soudy v jiných členských státech, digitalizovat stávající postupy EU v oblasti práva obchodních společností.

Otevřená právní kniha, na ní soudcovské kladívko, Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Tato iniciativa navazuje na směrnici o používání digitálních nástrojů z roku 2019, která již mimo jiné zavedla plně online zakládání společností. Směrnice z roku 2019 bude muset být implementována ve všech členských státech do srpna 2022.

Zmíněná témata mají rozhodující význam pro malé a střední podniky, např. v souvislosti s:

  • vyhledáváním informací o obchodních partnerech v jiném členském státě,
  • plány na otevření pobočky nebo dceřiné společnosti v jiném členském státě,
  • potřebou poskytnout informace o své společnosti správním orgánům nebo soudům v jiném členském státě.

Dotazník se nezaměřuje na konkrétní odvětví, ale je zacílen na malé a střední podniky, které již mají nebo hodlají získat přeshraniční zkušenosti, jako jsou obchodní partnerství, zřizování sídla / místa podnikání nebo komunikace s orgány nebo soudy v jiném členském státě.

Dotazník je dostupný na webu SME panel – Upgrading digital company law. Lhůta pro odeslání odpovědí je 3. června 2022.

Další dotazníková šetření můžete sledovat a vaše případné problémy či podněty směřovat na web Enterprise Europe Network – Zpětná vazba pro EK.

Zdroj: Enterprise Europe Network

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Obchod | Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme