Konzultace ohledně nové průmyslové aliance pro čistá paliva

Evropská komise včera spustila veřejnou konzultaci týkající se nové průmyslové aliance zeměřené na podporu dodávek a dostupnost obnovitelných plynných a tekutých paliv.

Ta se zaměří na zajištění dostupnosti těchto paliv zejména pro leteckou a vodní dopravu, nicméně se bude zabývat i dalšími způsoby dopravy. Cílem je vytvořit nové kapacity pro výrobu, uskladnění a distribuci udržitelných paliv, což přispěje k dekarbonizaci sektoru dopravy a splnění cílů Zelené dohody pro Evropu. Aliance poskytne plaformu pro všechny aktéry dodavatelského řetězce, tak aby mohli najít společná řešení.

Konzultace bude otevřená do 30. listopadu.

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme