Korejské investice posilují český export

Jižní Korea zaznamenala od poloviny minulého století výjimečný ekonomický rozvoj. Korejskou válkou (1950–1953) zničená země, fakticky bez nerostných surovin a bez jakékoli průmyslové tradice, začínala prakticky od nuly. Ještě na počátku 60. let vykazovala hrubý domácí produkt na osobu na úrovni nejméně rozvinutých afrických států. Hlavní vývozní položkou byly mořské řasy.V současné době je Korejská republika 11. největší ekonomika na světě a 4. největší v Asii. Korejská ekonomika těží z vývozu polovodičů, mikročipů, elektroniky, dopravních prostředků a jejich komponentů, i petrochemických produktů.

V průběhu posledních let se Jižní Korea stala rovněž jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů České republiky. Z hlediska obratu zaujímá 3. místo mezi asijskými mimoevropskými partnery (po Číně a USA). V celkovém pořadí našich nejvýznamnějších obchodních partnerů je tato asijská země na 16. místě.

Prospěšný import

Během jedenácti měsíců minulého roku se vzájemná obchodní výměna zvýšila o 2,6 % oproti stejnému období roku 2017. Český vývoz vzrostl o 6,4 % a dosáhl výše téměř 450 milionů dolarů. Současně rostl i korejský dovoz, který se zvýšil o 2,2 % a dosáhl výše 4 miliard dolarů. Tento poměrně vysoký import se převážně týká subdodávek pro výrobu v exportně orientovaných továrnách, do kterých v Česku investovali korejští investoři.

Česká obchodní bilance s Jižní Koreou je tedy sice dlouhodobě pasivní, nicméně z pohledu celého českého exportu je důležité, že velká část korejských dovozů je ve formě finální české produkce dále exportována do třetích zemí.

Mezi české vývozní položky do Koreje se řadí především elektrické přístroje, stroje, zařízení a vybavení továren, komponenty dopravních prostředků a speciální přístroje. Z Korejské republiky směřovaly do Česka převážně dopravní prostředky a jejich komponenty, elektrické spotřebiče, zařízení k automatickému zpracování dat, zařízení pro telekomunikace a pro záznam zvuku, strojní vybavení továren a zařízení k výrobě elektřiny.

Růstu tuzemského exportu a celkově i obchodní výměny mezi oběma zeměmi pomohly dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Korejskou republikou i masivní korejské investice do české ekonomiky. Na druhé straně se také projevuje zvýšený zájem českých podnikatelů o rostoucí a perspektivní korejský trh.

Auta, energetika, IT

Z hlediska českého exportu je bezesporu možné mezi nejperspektivnější odvětví zařadit automobilový průmysl. Je ovšem nutné počítat s tím, že se korejský automobilový průmysl připravuje na restrukturalizaci, související s novými trendy v oboru – především s elektromobilitou a autonomními systémy řízení vozidel.

Dalšími perspektivními odvětvími jsou energetika, strojírenství a informační technologie. Jižní Korea podporuje výstavbu nových energetických zdrojů i modernizaci a zvyšování výkonu těch stávajících. Jako velmi zajímavá se rýsuje také spolupráce s korejskými firmami, které jsou kapitálově silné a zúčastňují se významných energetických tendrů po celém světě.

Rovněž korejský strojírenský průmysl hledá dodavatele vybavení továren a kvalitních výrobních komponentů za konkurenceschopné ceny. A vzhledem k tomu, že Korejci mají ambici stát se jedním z nejvýznamnějších světových hráčů čtvrté průmyslové revoluce, rýsuje se řada nových příležitostí v oblasti informačních a komunikačních technologií.

I přes určité uvolnění napětí na Korejském poloostrově stále nezmizela hrozba vojenské konfrontace s KLDR. Jihokorejci tak stále cítí silnou potřebu modernizace armády. Korejská obranná politika je v tomto ohledu v zásadě neměnná a Jižní Korea bude i nadále dovážet značné množství speciálního materiálu. I zde by se mohli uplatnit čeští dodavatelé.

Největší lis v Koreji

Pokud jde o český export do Koreje, nejvýznamnějším obchodním případem poslední doby je vývoz obřího lisu, který vyrobila společnost TS Plzeň pro korejskou firmu Doosan Heavy Industries. Lis o výkonu 17000 tun je největším kovacím lisem na volné kování v Korejské republice a svojí kovací silou se řadí k několika málo obdobným lisům ve světě. Kovací soubor je určen k výrobě velkých výkovků s využitím především v jaderné energetice, lodním nebo leteckém průmyslu.

Životní úroveň Korejců dál roste, což se pochopitelně projevuje na jejich stoupající poptávce po stále sofistikovanějších produktech. V Jižní Koreji se mohou dobře uplatnit také vývozci špičkového zdravotnického vybavení, výrobků pro zábavu a volný čas, ale také například kvalitních produktů potravinářského průmyslu.

Potraviny, pivo, postele

Velvyslanectví v Soulu aktivně spolupracuje s českými ministerstvy zahraničí a zemědělství právě na propagaci českého potravinářského sektoru. V loňském roce byl v rámci projektů ekonomické diplomacie realizován již třetí projekt na podporu českých potravinářských firem na korejském trhu.

Díky tomu se podařilo podpořit řadu českých vývozců potravin a alkoholických nápojů, kteří navázali obchodní spojení s konkrétními korejskými dovozci. Jedná se například o firmy EMCO, SEMIX PLUSO, Templářské sklepy Čejkovice a Vinařství Sonberk. Na korejském trhu působí i řada českých pivovarů. Mezi nejoblíbenější značky patří Plzeňský Prazdroj a Velkopopovický kozel.

Na jihu Korejského poloostrova se nedávno prosadila i společnost Linet, která svými nemocničními lůžky vybavila tamní zdravotnické zařízení. Mezi zajímavé obchodní případy poslední doby je možné zařadit také vývoz českých lyží od společnosti Sporten, vývoz speciálního zařízení na inspekci, čištění a opravy potrubí, dodávané společností JettyRobot, nebo připravovanou dodávku speciální potravinářské linky od společnosti J4.

Češi mají v Jižní Koreji velmi dobré jméno, které v řadě případů napomáhá při vstupu na trh. Korejský trh je však velmi náročný a uspějí jen firmy, které nabízí špičkovou kvalitu za přijatelnou cenu. Pro první kontakt s potenciálním obchodním partnerem bývá nejvhodnější účast na některém mezinárodním veletrhu v Soulu nebo v Busanu. S vytipováním vhodné veletržní akce může pomoci česká ambasáda.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Soulu (Korejská republika). Autor: Květoslav Sulek.

• Teritorium: Asie | Korejská republika | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme