Korejský FinTech na vzestupu

Objem mezinárodních peněžních převodů zpracovaných fintech firmami v Jižní Koreji se v uplynulém roce zvýšilo více než 25krát, což naznačuje rostoucí popularitu služeb přeshraničního převodu peněz v malých částkách.


  • Země: KR – Korejská republika
  • Datum zveřejnění: 02.06.2019

Podle korejského FSS (Financial  Supervisory Service) se v prvním čtvrtletí roku 2019 uskutečnily převody ve výši 365 miliony dolarů, což je o 2507 procent více než realzizované převody ve čtvrtém kvartálu roku 2017 ve výši 14 milionů dolarů. Tato celková hodnota se vypočítá sečtením hodnoty všech zahraničních převodů z/do Koreje v daném časovém období. V uvedeném období vzrostl celkový počet peněžních převodů z 22 000 na 550 000 podle FSS.

V současné době Korea povoluje fintech společnostem, aby prováděly přeshraniční převody peněz, pokud tato částka nepřekročí stanovený strop. Současný limit je 3000 USD na jeden převod a převody v maximální hodnotě 30 000 USD ročně. Nicméně probíhají právní změny ke zvýšení tohoto limitu na 5000 USD a 50 000 USD.

V současné době je v Koreji 25 fintech firem, které provozují služby převodu peněz, přičemž v srpnu 2017 působily na trhu pouze 4 společnosti.
Zpoplatněním transakčních poplatků, které jsou nižší než u tradičních bank, společnosti zvyšují své uživatelské základny tvořeny především ze zahraničních migrujících pracovníků s potřebami převodu peněz, zahraničními studenty a místními obyvateli s potřebami zahraničních převodů peněz.

V prvním čtvrtletí letošního roku dosáhla průměrná částka jednoho převodu peněz 660 USD představující 3,3% nárůst z 640 dolarů zaznamenaných ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017.

Průměrný objem peněžních převodů realizovaný fintech společnostmi dosáhla výši 18 milionů USD a 27 000 případů. To představuje téměř desetinásobný nárůst převodů z 2 milionů dolarů a 3000 případů.

Nejoblíbenějšími cílovými destinacemi, kam směřuje nejvíce prostředků z Koreje, byly Nepál (24 %), Filipíny (19 %) a Vietnam (12 %).
Při pohledu do budoucna se FSS zavázala, že zintenzívní monitorování přeshraničních převodů peněz, aby zajistila dodržování právních předpisů a zároveň zvýšila pohodlí spotřebitelů.

Zdroj: Korea Herald
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Soulu

Souborové přílohy

• Teritorium: Asie | Korejská republika | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme