Koronavirus: Prodloužené prázdniny v Číně znamenají pro české logistické firmy potíže

Komplikace ve vzduchu, na moři i na zemi. Neplánované prodloužení volna po svátcích čínského lunárního roku dělá logistikům a speditérům těžkou hlavu. Podle ředitele Svazu spedice a logistiky České republiky došlo k citelnému poklesu přepravy zboží, firmy v oboru kvůli nenadálé situaci musí řešit své cash flow. Statistiky Generálního ředitelství cel vykazují poklesy zásilek v desítkách procent. 

Váznoucí dodávky z Číny způsobily propad v dopravě zboží. Citelný pokles je zejména v přepravě zboží vzduchem, kde se efekt odložených dodávek odrazil nejrychleji. Důvodů je hned několik. Jednak je na vině pokles poptávky po hotových výrobcích, například pro automotive, ale také opožděný náběh výroby po skončení oslav Lunárního nového roku v některých čínských podnicích.

Jak ukazuje souhrnná statistika podaných dovozních přihlášek k celnímu řízení, nastal v únoru 2020 viditelný pokles jak oproti měsíci lednu (19.088 vs 31.690, tedy prakticky 60 % předchozího stavu), ale především vůči stejnému měsíci předchozího roku (19.088 vs 25.784, tedy necelých 75 % předchozího stavu). „Ze statistiky a v porovnání období loňského a letošního ledna a února je patrný pokles vývozu i dovozu zboží mezi Českou republikou a Čínou,“ říká Martina Kaňková, tisková mluvčí Generálního ředitelství cel.

„S ještě výraznější schodek v počtu zásilek bude určitě v březnu, což je již alarmující,“ říká řekl Petr Rožek, ředitel Svazu spedice a logistiky České republiky. Vysvětlil, že teprve nyní přichází vlna poklesu u přeprav po moři. Ta je vzhledem k délce přepravy až 6 týdnů mnohem pomalejší, ale bude o to mohutnější. „Situaci bude komplikovat i obvyklé řešení ze strany námořních dopravců, tedy rozředění jízdních řádů, rušení odjezdů, častější překládky po cestě a podobně,“ řekl Petr Rožek. Dodal, že pyramida výroby pro výrobu hotových výrobků je u nás natolik mohutná, že efekt nedostatku dílů bude prostupovat až na vrchol a může vést k poklesu průmyslové produkce obecně.

Vliv situace na finanční kondici logistických a spedičních firem vykresluje jedna z největších nebankovních společností u nás. „V posledních 14 dnech se na nás logistické firmy obracejí ve zvýšené míře, některé dny tvoří i 60 % našich poptávek. Hodně z nich řeší, že nemají aktuálně dostatek peněz na svůj provoz. Částky, které nyní potřebují, se pohybují ve statisících korun,“ řekl Michal Petřek, šéf komunikace společnosti Acema a dodal, že druhou nejčastější poptávkou ze stran speditérů a logistiků je konsolidace jejich dosavadních úvěrů, aby zlevnili celkové náklady.

Finance momentálně scházejí

Ve vysoce průmyslové České republice existuje málo odvětví, které by nebyly závislé buď na dodávkách z Číny a Dálného východu, anebo by na tyto trhy naopak nevyvážely. Členové Svazu spedice a logistiky navázaní na hlavní průmyslové odvětví, tedy výrobu strojů a dopravních prostředků, vysílají signály jistého znepokojení. Například i proto, že jsou v podstatné míře smluvně vázáni ke splnění dodávek dílů ve stanoveném čase, což se jim v době turbulencí na světovém dopravním trhu nemusí vždy podařit dodržet.

„Nastupující problém poklesu objednávek zatím nevidíme tak palčivě, navíc se můžeme opřít o zatím robustní objemy přeprav v jiných relacích, jako jsou například dovozy spotřebního zboží či vývozy řeziva, přesto však situaci nepodceňujeme a doporučujeme našim členům maximální obezřetnost při přijímání objednávek se zárukou dodání v čase pod pokutou,“ upozornil Petr Rožek. Dodal, že pokud jde o logistický byznys obecně, je v Česku dokonce cítit jistá úleva z dvouletého hektického růstu, který obor zažil.

Redakčně upravená tisková zpráva

• Teritorium: Česká republika | Čína
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme