Kosovští starostové projevují zájem o české autobusy a chytré technologie pro města

V listopadu se uskutečnila návštěva delegace starostů kosovských měst v ČR, zaměřená na prostředky hromadné dopravy, inteligentní systémy pro městskou veřejnou dopravu, moderní systémy řízení automobilového provozu, parkování ve městech a ekologická řešení.

Kosovská města moderní dopravní prostředky a chytré dopravní technologie potřebují, což potvrdil zájem kosovských partnerů v průběhu pobytu v ČR. Mise navazovala na konferenci „EU-Western Balkans: Smart Cities Economic Forum“, která se konala v rámci předsednictví ČR v Radě EU. Zúčastnily se jí delegace starostů ze všech zemí západního Balkánu.

Ilustrační fotografie

S cílem nabídnout představitelům kosovských měst moderní prostředky hromadné dopravy a chytré technologie pro udržitelný městský rozvoj připravilo Velvyslanectví ČR v Prištině ve spolupráci s MZV ČR a MPO ČR program návštěvy, který se uskutečnil ve dnech 15.–18. listopadu 2022. Mise se uskutečnila v rámci Projektů na podporu ekonomické diplomacie – PROPED.

Vzhledem k tomu, že hlavní město Priština hodlá s podporou finančních nástrojů EU na obnovu ekonomiky zakoupit autobusy, první část programu cesty kosovských starostů vedla do Hradce Králové, který je jedním z průkopníků hromadné elektromobility v ČR. Kosovští hosté se seznámili se systémem fungování a řízení dopravy ve městě s využitím elektrobusů.

Exportní aliance? Staví vzorové chytré město, šíří slávu českého piva

V úvodu jednání ředitel dopravního podniku města Hradec Králové uvedl, že dlouhodobé zkoušky prokázaly efektivitu elektropohonu ve městě. Kosovští hosté se zajímali o systém rychlého nabíjení autobusů v průběhu denního provozu elektrobusů a měli též možnost shlédnout systém pomalého nabíjení. Další dotazy směřovaly na systém financování hromadné městské dopravy a na využití grantů EU, prostřednictvím kterých byl nákup autobusů pro město realizován.

Další cesta delegace vedla do výrobního podniku SOR Libchavy. Po představení podniku a výroby proběhlo jednání s obchodním ředitelem společnosti. Kosovská delegace se zajímala o cenové podmínky a termíny dodání elektrobusů a také např. o trvanlivost baterií do autobusů a možnost jejich výměny. Po jednání následovala prohlídka výrobních provozů, kde se účastníci mise seznámili s jednotlivými typy autobusů, které společnost SOR Libchavy vyrábí.

Další významná akce se konala druhý den programu v Českém institutu informatiky robotiky a kybernetiky na ČVUT v Praze. Účastníci shlédli několik prezentací na téma „smart cities“ a jednali s představiteli českých firem specializujících se na ekologická a chytrá řešení pro města.

Ilustrační fotografie

V rámci předsednictví ČR v Radě EU připravilo MPO ČR ve spolupráci s MZV ČR a dalšími orgány a institucemi konferenci „EU-Western Balkans: Smart Cities Economic Forum“, která se konala v Kongresovém centru Praha. Zúčastnily se jí delegace starostů ze všech zemí západního Balkánu. Tématem jednání byl udržitelný rozvoj měst, zelená mobilita, digitální transformace a ekologická řešení dopravy a parkování ve městech.

Kromě vystoupení a prezentací zaměřených na udržitelnost rozvoje měst se účastníci seznámili též s možnostmi, jak získat pro městské projekty finanční prostředky z fondů EU. V předsálí konference byly stánky českých inovativních firem, s jejichž představiteli účastníci konference jednali o možnostech spolupráce. Kosovská delegace se zajímala o dopravní prostředky společnosti Škoda Transportation, o systémy řízení dopravy a parkování společnosti Cross Zlín a o recyklační technologie společnosti Cementum.

PROPED významně podpořil povědomí o ČR a o výborné kvalitě české produkce a českých technologií z oblasti dopravy, ekologie a zelené transformace. Mise kosovských starostů do ČR rovněž vytvořila podmínky pro konkrétní jednání o českém exportu.

Z kosovské strany byl největší zájem o elektrobusy, moderní systémy řízení dopravy a parkování, a dále o systém recyklace stavebního odpadu. Akce současně umožnila inovativním českým firmám představit se s minimálními náklady představitelům nejvýznamnějších kosovských měst, kteří se podílejí na rozhodování o nákupech prostředků hromadné dopravy, systémů řízení dopravy a dalších technologií pro obce, které řídí.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Prištině (Kosovo). Autor: Květoslav Sulek, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Kosovo | Zahraničí

Doporučujeme